Prva pomoč si lahko tudi ti

10.
Dec

10. december 2020 – V Društvenem domu Krašnja, ki je bil obnovljen z evropskimi sredstvi preko LAS Srce Slovenije, so v Prostovoljnem gasilskem društvu Krašnja pripravili že drugo predavanje za občane. Medgeneracijski spletni dogodek v živo s spodbudnim naslovom »Prva pomoč si lahko tudi ti« je osvežil spomin vsem tistim, ki so se udeležili že prvega dogodka o uporabi avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED). Verjetno bi se tudi tokrat v dvorani zbralo veliko znanja željnih občanov, a žal zaradi razmer to ni bilo mogoče.

Prisotni so si vseeno lahko ogledali današnjo podobo večnamenske dvorane, za katero je sredstva zagotovila Občina Lukovica kot investitor in nosilka operacije »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Predmet te operacije so bile elektroinstalacije ter vgradnja notranje opreme, oboje z vključenim strokovnim gradbenim nadzorom, vsa ostala dela pa so bila predmet operacije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Konec maja 2020 je bilo izdano tudi uporabno dovoljenje in tako pridobljena luč za izvedbo vsebinskih aktivnosti operacije. Vsebinske aktivnosti bi moralo PGD Krašnja kot partner Občine Lukovica v operaciji izvesti že v spomladanskem času, vendar so izvedbo teh aktivnosti preprečili vladni ukrepi za preprečevanje širjenja epidemije koronavirusa.

Na spletnem dogodku je Katja Pervinšek spregovorila o zastoju srca in o znakih, ki ga napovedujejo. Nato so se podali v realnost k človeku, ki se je zgrudil na tla. Ponovili so, kaj moramo najprej storiti: preveriti moramo, če oseba diha. To storimo tako, da k obrazu bolnika prislonimo uho in lice, da slišimo in čutimo, z očmi pa gledamo, če se prsni koš dviga. Če bolnik diha, ga damo v položaj nezavestnega, če ne diha, takoj pokličemo pomoč na 112 in povemo kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je poškodovanih in kakšno pomoč potrebujemo.

Ob tem ne smemo pozabiti, da na številki 112 dobimo navodila, kako postopati v primeru nesreč. Takoj, ko ugotovimo, da oboleli ne diha in pokličemo pomoč, pričnemo s temeljnimi postopki oživljanja: 30 masaž in nato dva vpiha, kar ponavljamo. Zaradi znanih razlogov tokrat dva vpiha nista bila dana, ampak le masaža srca. Nato je na vrsto prišla uporaba AED. Običajno se ob takšni nezgodi zbere kar nekaj ljudi, svojcev, sosedov, pa tudi firbcev, zato nekoga od prisotnih poprosimo, da nam prinese AED. Po AED je skočil Matej Barlič, ki je nato zamenjal Katjo pri masaži. Ob tem je zelo dobro vedeti, da se AED v Krašnji nahaja na zunanji steni gasilskega doma. Ko sta začela z uporabo AED, jima je aparat takoj začel dajati govorna navodila, kaj je treba storiti. Ker enkratni udarec AED ni bil dovolj, je bilo treba pomoč ponoviti. Ob tem velja opozorilo, da se je pred električnim sunkom z AED treba odstraniti in se ponesrečenca dotakniti šele, ko nam to pove AED. AED je namreč naprava, ki lahko s pomočjo električnega sunka ponovno požene delovanje srca in s tem tudi reši življenje. Napravo lahko uporablja vsak, ker je enostavna in povsem varna ter v veliko pomoč, če le sledimo navodilom.

Tokrat so se udeleženci lahko prepričali, da tako kot šola na daljavo lahko deluje tudi izobraževanje ob pomoči sodobne tehnike, saj se gasilci in gasilke vedno znajdejo, najsi gre za požar, nesrečo ali kaj drugega, tudi glede financ, čeravno jim jih je letošnje leto korona kar nekaj priškrtnila.

Prenos dogodka je bil preko ZOOM-a uspešno izveden, zato se gasilci in gasilke za pomoč zahvaljujejo Občini Lukovica in CZR Domžale za izposojo orodij za prikaz. Želja gasilk in gasilcev PGD Krašnja je, da se čim prej srečajo skupaj v novih prostorih. V kolikor pa zaradi aktualnih razmer to še ne bo šlo, bodo pripravili še kakšno izobraževanje na daljavo. Ob tem ne pozabite, da je pri srčnem zastoju vsaka minuta dragocena.

Besedilo in foto: Drago Juteršek

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada ter Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Prikaz nudenja prve pomoči

Prikaz nudenja prve pomoči

Delavnica o prvi pomoči

Delavnica o prvi pomoči