Rešite anketo in soustvarjajte prihodnjo kmetijsko politiko

12.
Nov

12. november 2020 – Člani LAS in drugi, ki vas zanimajo usmeritve razvoja podeželja in slovenske kmetijske politike v prihodnje, vabljeni, da se vključite v širše zasnovano javno razpravo, ki jo odpira  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izpolnite lahko anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s katero želi preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne. Anketa bo odprta do 25. 11. 2020 do konec dneva. Anketa je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 15 minut.

Javna razprava je namenjena vsej zainteresirani javnosti, kar vključuje kmete, gozdarje, kmetijske svetovalce, organizatorje usposabljanj, javne organe, strokovno izobraževalne ustanove, raziskovalce, podjetja, nevladne organizacije, prebivalce podeželja ter posameznike, ki bi radi izrazili svoje mnenje. Namen javne razprave je pridobiti informacije, ki bodo usmerjale nadaljnje delo na Strateškem načrtu SKP, predvsem preko prioritizacije potreb in predlogov ukrepov oziroma intervencij, ki te potrebe naslavljajo.

Strateški načrt SKP predstavlja osnovni programski dokument razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in podeželja v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2028. V tej fazi gre za delovni dokument, ki je podlaga za razpravo in nadaljnje delo pri pripravi Strateškega načrta SKP. Vsebine se lahko tekom nadaljnjega dela še spremenijo in prilagodijo. Več …