Delimo dobre prakse: Projekt za podporo mladim belgijskim podjetnikom s področja vrtnarstva

4.
Nov

4. november 2020 – Zavedanje o zdravem načinu življenja in s tem povezano samooskrbo s hrano postaja vse bolj del vsakdanjika. Pridelovanje hrane je lahko tudi dobra poslovna priložnost za mlade ljudi, česar so se zavedali v belgijski Lokalni akcijski skupini LAG-Paysdes Condruses, ko so v Valoriji podprli projekt “Point Vert” s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Osnovna ideja projekta je bila ustvariti testno ali pilotno območje za mlade podjetnike s področja vrtnarstva in jim ponuditi prostor za izobraževanja in svetovanja o hortikulturi ali vrtnarstvu na ekološki način.

LAG-Paysdes Condruses je že leta 2011 finančno in strokovno podprla delo kmetov in ustanovitev Zadruge Point Ferme. LAS je organizirala srečanja med proizvajalci, jim nudila podporo pri oblikovanju poslovnega načrta zadruge, finančno svetovala in prispevala k lažjemu razumevanju zakonov. Prvih 18 mesecev je zadruga delovala kot del LAS, nato pa je postala samostojna organizacija.

V nadaljevanju te uspešne pobude so mladi kmetje potrebovali pomoč pri dostopu do kmetijskih zemljišč, zato je LAS junija 2013 sprožila pobudo v Strée-Modave. Občina Modave je namenila skupnemu vrtu občanov 4 hektarje veliko območje. S pomočjo LAS-ovih sredstav so nabavili vso potrebno opremo (rastlinjak, bazen z deževnico, majhen prostor za shranjevanje, orodje …) in tako je nastalo prvo testno območje v Valoniji, namenjeno ljudem, ki so se začeli profesionalno ukvarjati s kmetijstvom in vrtnarstvom.

Pobiranje ekoloških pridelkov.

LAS je s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) podprla projekt z željo po spodbuditvi gospodarskega razvoja na tem območju in podporo mladim lokalnim podjetnikom na novi poslovni poti v smeri kmetijstva in hortikulture. “O vprašanju uporabe zemljišč smo razpravljali večkrat. Našli smo rešitev za lažji dostop do ljudi, ki ne delujejo v kmetijskem sektorju. Drugi manjkajoči členi so bili rešeni s partnerstvom Devenirs (usposabljanje in socialna vključenost) in ustanovitvijo prodajnega mesta “Point Ferme,” pove Jean-François Pêcheur, vodja LAG Paysdes Condruses.

Izobraževanje na lokaciji.

Zainteresiranim začetnikom, ki so se želeli preizkusiti v ekološkem kmetovanju, so ponudili brezplačna testna območja, velikosti med 10 ari in 1 hektarjem, za obdobje od 1 do 3 sezon. Na tej lokaciji so lahko izboljšali svoje znanje in začeli poslovati. Podjetniki so lahko sprva najeli manjša zemljišče in ga čez čas po potrebi povečali. Na voljo so imeli sejno sobo za delavnice, usposabljanja in konference. Lokalni agronomski tehnološki center Strée je nudil pomoč novim podjetjem pri obdelavi tal in skrbi za pripravo parcel (oranje, organska dopolnitev, zeleno gnojenje itd.). Preko projekta so se vzpostavila partnerstva z lokalnimi in regionalnimi ponudniki storitev za zagotavljanje tehničnih in svetovalnih storitev novim podjetnikom (kmetijska služba, izobraževalna ustanova, servis za ustanavljanje podjetij).

Na lokaciji so organizirali tudi prodajno mesto, ki ga lahko pridelovalci koristijo vsak teden. Glavna prodaja se vrši v poletnem času.

Prodajno mesto.

Rezultati projekta

Koristi se lahko merijo po številu ustvarjenih delovnih mest in površini novih ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč, na katerih so podjetniki uspešno začeli svojo dejavnost. Manj oprijemljivi, a resnični koristi projekta, pa sta bolj inovativno in dinamično lokalno kmetijsko gospodarstvo in nov družbeni kapital, ki deluje po sistemu sodelovanja in združuje ustvarjalne talente in strokovnjake.

Med letoma 2013 in 2017 je na pilotnem območju vrtnarilo 11 podjetnikov, od katerih jih je kasneje po zaključku projekta 6 nadaljevalo z ekološkim kmetovanjem, in sicer:

  • Renaud Devries, Poti zelenjavnega vrta (Les sentiers du potager): raznoliko vrtnarjenje
  • Thomas Bastasin Fallais, Tairreau: raznoliko tržno vrtnarjenje
  • Jeremie Denis, Na vrtovih velikega vojvode (Aux jardins du Grand Duc): raznoliko tržno vrtnarjenje
  • Catherine Legros, Rouliberwète ASBL: raznoliko vrtnarjenje
  • Fanny Lebrun, Cycle-en-Terre: pridelava organskih, lokalnih semen
  • Séverine d’Ans, Api Flora: vzgoja domačih samoniklih rastlin
  • Estelle Dumont: proizvodnja jagod

V nadaljevanju projekta, ki se je izvajal v letu 2017, se je testnemu območju pridružilo še 5 novih interesentov s področij zeliščarstva, vrtnarstva, proizvodnje kozmetičnega olja in vzgoje mladih rastlin.

Cycle-en-Terre

Api Flora

Pobuda testnih vrtnarsko-kmetijskih območij za mlade se je v belgijski Valoniji izkazala za zelo učinkovito, tako z vidika socialno-ekonomske uspešnosti kot tudi lokalnega razvoja, saj mladim omogoča, da ostanejo v domačem okolju, tukaj delajo, ustvarjajo prihodke in se med seboj povezujejo.

V LAS Srce Slovenije vidimo priložnost za razvoj podobne zgodbe tudi na našem slovenskem podeželju, saj se v agronomiji, hortikulturi in podobnih smereh izobražuje veliko ljudi, pogojev za zagon svoje podjetniške poti pa večkrat nimajo. Pomembno spoznanje za razvoj uspešnega učnega območja za mlade podjetnike je, da se združi infrastrukturo in opremo, podpre vsakega pripravnika posebej, se mu v fazi priprave ponudi postopno podporo, izboljša njegove vodstvene, komercialne in komunikacijske sposobnosti in zagotovi podporo v smislu usposabljanja in iskanja možnosti financiranja.

Vir: Evropska mreža za razvoj podeželja