Možnost predplačil za vse, ki so v oktobru oddali vlogo na 1. javni poziv za sklad EKSRP

2.
Nov

2. november 2020 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30. oktobra 2020, objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem obdobju 2014–2020. S spremembo Uredbe se dodaja možnost predplačil pri naložbah za podukrep »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Predplačila bo možno izplačati na podlagi pridobljene bančne garancije. Predplačilo je možno napovedati tudi za že oddane vloge, za katere še ni izdana odločba, in sicer v 14 dneh po objavi novele. Več…