S certifikatom kakovosti nagrajenih 34 ponudnikov iz Srca Slovenije

26.
Okt

26. oktober 2020 – V okviru projekta sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov je bilo 15. oktobra 2020 izvedeno 4. ocenjevanje izdelkov za pridobitev certifikata kakovosti Srca Slovenije. 34 ponudnikov s 104 izdelkoma je prejelo pravico do uporabe Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije. Izdelke so ocenjevali oblikovalec Matej Zupančič, etnolog prof. dr. Janez Bogataj, svetovalka za načrtovanje turizma in gostinstva doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec in kuharski mojster Franci Jezeršek. Ocenjevalci so bili enotnega mnenja, da je glede na predhodna ocenjevanja vsako leto viden velik napredek. Ponudniki se trudijo izboljšati svoje izdelke, ti so kakovostni in imajo potencial za nadaljnji razvoj. Še vedno dajejo ponudniki premajhen poudarek celostni podobi izdelkov in primerni embalaži, izdelkom manjkajo tudi zgodbe, ki bi jih povezale z lokalnim okoljem.

Kolektivna tržna znamka Srce Slovenije označuje kakovost izdelkov in ponudnikov z območja Srce Slovenije. Doslej so bili izvedeni štirje razpisi in štiri ocenjevanja za certificiranje izdelkov. V skupni beri izdelkov s potrjeno kakovostjo je tako že 208 izdelkov.

Vsi izdelki bodo objavljeni v spletnem katalogu izdelkov na www.srce-slovenije.si. Razvojni center Srca Slovenije organizira vsakokrat tudi slovesno podelitev certifikatov, ki pa je tokrat zaradi posebnih razmer v klasični obliki verjetno ne bo mogoče izvesti. Več …

Projekt sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov sofinancirata Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.