Priložnost za kolesarjem prijazne turistične ponudnike

9.
Okt

6. oktober 2020 – V LAS Srce Slovenije se zavedamo, da je kolesarjenje ena pomembnih usmeritev slovenskega turizma, zato smo z namenom izboljšanja kolesarske turistične ponudbe skupaj z LAS Gorenjska košarica, LAS s Ciljem, LAS Loškega pogorja ter LAS Za mesto in vas pripravili projekt sodelovanja LAS E-nostavno na kolo. Doslej smo si lahko ogledali dobre prakse v vseh vključenih lokalnih akcijskih skupinah, postavljena so bila kolesarska stojala in električne polnilnice (v našem primeru v Kamniku) in nabavljeni artikli za promocijo kolesarjenja med prebivalci.

Pred nami je ogled dobrih praks s področja kolesarjenja, ki se je zaradi zaostrovanja ukrepov COVID-19 prestavil iz terena na splet. Vsi tisti ponudniki z območja LAS Srce Slovenije, ki s svojim delom in aktivnostmi stremite k razvoju kolesarskega turizma, se lahko udeležite spletne predstavitve v sredo, 14. oktobra 2020. Podrobno bosta predstavljena Hostel pod Voglom in Hotel & Glamping Ribno, preko video povezave boste dobili tudi odgovore na morebitna vprašanja. Vsi zaintersirani pišite na tina.vatovec@razvoj.si. Vsi udeleženci bodo ob izpolnjevanju pogojev lahko še 5 let po zaključku projekta brezplačno vključeni v Mrežo kolesarjem prijaznih ponudnikov, kar je izjemna priložnost, ki je ne kaže zamuditi.

Primer dobre prakse Hotel in glamping Ribno pri Bledu.

Spletni dogodek dopolnjuje že izvedeno delavnico “Kolesarju prijazen ponudnik”, ki je bila izvedena v torek, 6. oktobra 2020, v Mekinjah. Delavnica je bila organizirana z mislijo, da se kolesarji v neki destinaciji dobro počutijo predvsem zaradi kolesarjem prijazne ponudbe. Udeležili so se je posamezniki iz nastanitvenih objektov, gostišč, turistično-informacijskih centrov in drugi ponudniki iz Srca Slovenije, pri katerih lahko kolesarji koristijo ponudbo v času svojega obiska.

Na delavnici so spoznali projekta E-nostavno na kolo in Gorenjsko kolesarsko omrežje (GKO). Izvedeli so kakšni so cilji Svetovalnega organa za razvoj regionalnega kolesarstva (SORK), ki deluje v okviru regijskega razvojnega sveta Gorenjske. SORK želi vzpostaviti enotno regionalno in lokalno kolesarsko omrežje kot osnovo za turistično kolesarjenje, želi si enotnega sistema za označevanje kolesarskega omrežja, izdelave enotnih kartografskih podlag in specializiranega spletnega portala ter sodelovanja z organizacijami na državnem nivoju s ciljem vzpostavitve Slovenskega kolesarskega omrežja.

Delavnica, ki je potela 6. oktobra 2020 v Samostanu Mekinje.

Andrej Zalokar je udeležencem predstavil obstoječe sisteme certificiranja v Sloveniji in Evropski uniji, opozoril na slabosti in prednosti posameznega sistema ter podal predloge za standardizacijo za pridobitev naziva kolesarjem prijazen ponudnik za nastanitvene objekte, kampe, gostišča, turistične subjekte in kolesarske servise. G. Zalokar je pokazal kolesarsko spletno stran www.gko.si, ki je še v delu in jo nameravajo s pomočjo udeležencev na različnih delavnicah nadgraditi in narediti prijazno tako ponudnikom kot uporabnikom. Predstavil je njeno grafično podoboe in podal predlog, da bi pogoje za pridobitev standarda razdelili na obvezne (osnovni pogoj) in dodatne (nadstandard).

Udeleženci so bili že na delavnici spodbujeni k podajanju idej in predlogo, po dogodku pa so na spletne naslove prejeli tudi spletni vprašalnik, ki bo služil kot pomoč pri oblikovanju standarda za kolesarju prijaznega ponudnika.

Predlogi grafične podobe za kolesarju prijaznega ponudnika.

Ogled električne polnilnice ob mestnem kopaliču pod Skalco v Kamniku.

V Srcu Slovenije načrtujemo v nadaljevanju izvajanja projekta še izvedbo štirih kolesarskih dogodkov za promocijo kolesarjenja, ki smo jih bili zaradi izrednih razmer, povezanih s COVID-19, primorani prestaviti na prihodnje leto.