V Litiji ohranjajo stik z naravo

25.
Sep

25. september 2020 – V naglici vsakdana vse bolj ugotavljamo, da smo izgubili stik z naravo. A človek je del narave in bi moral biti zato ves čas povezan z njo in tako tudi delovati. Stik z zemljo človeka prizemlji in dvigne njegovo razpoloženje na višjo raven, zato je zavedanje o varovanju in ohranjanju okolja zelo pomembno. Pomembnosti ohranjanja stika z naravo se zavedajo tudi partnerji potrjenih projektov Ozeleniti mesto Litija in Nazaj k naravi. Gre za projekta, ki sta bila potrjena na razpisu LAS Srce Slovenije in bosta sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Na Občini Litija so skupaj s partnerjem Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji (MDI Litija-Šmartno so. p.) pripravili skupni projekt Ozeleniti mesto Litija. V Litiji se bodo tako prvič celostno in strokovno lotili urejanja javnih površin v mestu. V sklopu projekta bosta parnerja uredila park ob reki Savi in Svetčevo ploščad. Obe lokaciji bosta pridobili lepšo, prijaznejšo in modernejšo podobo. S tem bodo pridobili prebivalci Litije nov prostor za druženje.

Svetčeva ploščad pred občinsko zgradbo, ki je doslej predstavljala le sivo asfaltno ploščad v upravnem središču mesta, bo postala bolj zelena. Sem bodo postavili drevesa s klopmi in jo spremenili v bolj prijazen prostor za druženje. Tudi obstoječi park ob reki Savi bo zasijal v popolnoma novi podobi. Park bo na novo zasajen in hortikulturno urejen, opremili ga bodo tudi s klopmi in koši za smeti.

V projekt bodo povabljeni tudi posamezniki in organizacije iz lokalnega okolja, ki bodo prispevali k projektu okoljske in družbeno odgovorne vsebine, npr. mobilne razstavne panoje, knjigobežnice in ptičje valilnice. Partner projekta MDI Litija-Šmartno, so.p., bo odgovoren za vzdrževanje zelenih površin in urbane opreme. Posamezniki v društvu se bodo v času projekta tudi izobraževali in pridobljeno znanje prenesli na ostale zaposlene, kar bo okrepilo, nadgradilo in morebiti razširilo obstoječo ponudbo MDI Litija Šmartno, so.p.

Obrežje reke Save pred prenovo

Pomembnosti ohranjanja narave in našega sobivanja z njo se dobro zavedajo tudi partnerji projekta Nazaj k naravi. S projektom želijo nadgraditi svoje znanje in posledično tudi ponudbo neformalnih izobraževanj v naravnem okolju na območju LAS Srce Slovenije. Partner v projektu Društvo Lojtra se že vrsto let ukvarja z izvedbo neformalnih izobraževanj, kjer v ospredje dajejo zeleno učno okolje. V okviru projekta bo Društvo Lojtra med drugim skupaj s partnerjem društvom Sožitje za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Litija in Šmartno razvijal novo ponudbo izobraževanj za mlade z manj priložnostmi. Tako bosta skupaj izkoristila neizmeren potencial, ki ga ima delo in učenje v naravnem okolju na različne skupine. V okviru projekta nameravajo partnerji vzpostaviti tudi “jagodni obgozdni vrt” (t. i. berrie garden).

Glede na to, da na lokaciji ni primernega prostora za izvajanje programa v primeru slabega vremena, so priložnost videli v rekonstrukciji starega kozolca, ki je v lasti vodilnega partnerja projekta, podjetja Nesta d. o. o. Spodnji del kozolca bo ostal odprte narave, v zgornjem delu kozolca pa bodo uredili prostor za izvajanje aktivnosti v slabem vremenu in spanje.

V času, ko se spoprijemamo z vedno večjim uničevanjem okolja, je pomembno, da narašča tudi zavest o pomenu varstva narave, k čemur bosta prispevala tudi nova LAS-ova projetka. Zavedati se moramo, da z varstvom narave posredno varujemo tudi sebe, zato smo v LAS Srce Slovenije veseli, da so tokrat podprti tudi malo bolj okoljsko usmerjeni projekti.

Kozolec pred rekonstrukcijo

S pomočjo projekta bo nastal jagodni obgozdni vrt