Rok za prijavo na razpis EKSRP podaljšan do 30. 10. 2020

18.
Sep

18. september 2020 – Vse potencialne upravičence, ki se nameravate prijaviti na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev SLR v letu 2020 za sklad EKSRP, ki ga je objavil LAS Srce Slovenije 1. 7. 2020, obveščamo, da je v skladu s sprejetim sklepom Razvojnega sveta LAS Srce Slovenije z dne, 18. 9. 2020, rok za prijavo na razpis prestavljen na 30. oktober 2020.  Nov rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje se tako podaljša do petka, 30. oktobra 2020. V primeru oddaje na pošto velja datum poštnega žiga, v primeru osebne oddaje na sedežu LAS na Kidričevi cesti 1 v Litiji pa je zadnji dan za oddajo vlog 30. 10. 2020 do 12.00 ure. Rok za zadnja vprašanja se prestavi do do vključno 27. 10. 2020. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge, nadomesti z novim datumom.