Raziskovanje študentov etnologije na območju LAS

14.
Sep

14. september 2020 – V Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije (LAS) pripravljamo skupaj z magistrskimi študenti etnologije in kulturne antropologije Filozofske fakultete v Ljubljani terensko raziskovanje na temo kvalitete bivanja na območju LAS Srce Slovenije. V raziskavo bodo vključeni prebivalci iz Srca Slovenije, ki vsaj malo poznajo LAS, Srce Slovenije in so nekoliko, pa ne preveč, vpeti v razvoj svojega kraja ali v kakšen LAS-ov projekt. Raziskava bo izvedena v obliki terenskih vaj v okviru seminarja Etnološke regionalne raziskave Slovenije, ki ga vodi dr. Mateja Habinc, in bo potekal med oktobrom in decembrom 2020. Vsak od študentov bo obiskal 1-2 sogovornika in si tudi sam ogledal kraj ter poskušal na podlagi pogovora in lastnih opažanj prepoznati potenciale. Rezultati raziskave bodo predstavljeni javnosti predvidoma sredi januarja.

Zbrane informacije bomo v LAS Srce uporabili pri evalvaciji izvajanja strategije lokalnega razvoja v aktualnem programskem obdobju 2014-2020 pa tudi pri načrtovanju strateških usmeritev za prihodnje programsko obdobje.