Potrjen projekt Gibanje za zdrave možgane

10.
Sep

10. september 2020 – Agencija RS za kmetijske trge je potrdila prvega od šestih predlaganih projektov s strani LAS Srce Slovenije za sofinanciranje iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za operacijo Gibanje za zdrave možgane, ki predvideva obnovo otroških igrišč pri vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra Dol pri Ljubljani in pri enoti Vrtca Antona Medveda Kamnik v Stranjah. V okviru projekta bodo partnerji obstoječe zunanje površine nadgradili v možgansko stimulativna igrišča, ki bodo v skladu z nevroznanostjo ugodno vplivala na optimalno stimulacijo možganskega delovanja. Predvidena vrednost sofinanciranja iz sklada ESKRP je 79.352,14 EUR.

Gre za projekt, ki naslavlja izziv sodobne družbe ob soočanju s posledicami splošne digitalizacije in odvisnosti od računalnikov tako med otroki kot odraslimi. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Zato bo potrebno v sodobnem vzgojno-izobraževalnem sistemu preoblikovati zaposlitvena znanja in veščine populacije.

Kot odgovor na ta izziv je nastal projekt Gibanje za zdrave možgane. Oba vrtca in obe šoli, vključeni v projekt, v sodelovanju z občinama ustanoviteljicama, so osnovali skupno sodelovanje pri pripravljanju sprememb izvedbene ravni kurikula in učnih načrtov zaradi posnetka stanja sedanje populacije otrok 21. stoletja, za katero je značilen izrazit porast učnih, razvojnih, duševnih in zdravstvenih težav, ter pri oblikovanju inovativnih pristopov na področju vzgoje in izobraževanja za prilagoditev potrebam sodobne družbe. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.

Več o projektu: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/projekti-eksrp/gibanje-za-zdrave-mozgane/

 

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.