LASov zajtrk v občini Dol pri Ljubljani

8.
Jun

5. junij 2020 – Župan Občine Dol pri Ljubljani in predsednik LAS Srce Slovenije Željko Savič si je že dlje časa prizadeval, da bi prišlo do obiska s strani LAS Srce Slovenije, saj je želel sodelavcem in aktivnejšim posameznikom iz občine predstaviti ekipo LAS in njihovo delovanje. Zaradi spleta okoliščin (koronavirus) smo z LASovim zajtrkom počakali, da so se razmere v državi malce umirile in se končno srečali v četrtek, 4. junija 2020, ko smo v jutranjih urah ob dobro založeni mizi združili prijetno s koristnim.

Zbrali smo se predstavniki Razvojnega centra Srca Slovenije, predstavniki Občine Dol pri Ljubljani, člani lokalnih turističnih društev in nekaj drugih aktivnih posameznikov. Po županovem pozdravu in uvodnem nagovoru direktorice Mojce Štepic ter predstavitvi vseh 21 udeležencev, je Mitja Bratun kot predstavnik LAS predstavil delovanje LAS, spremembe v Strategiji lokalnega razvoja, ki so bile pred kratkim potrjene, ter prihajajoči javni poziv, ki bo objavljen konec meseca.

Po zajtrku smo si ogledali Rajhovo domačijo, ki je od začetka leta 2020 v lasti Občine Dol pri Ljubljani. Glede na razpoložljive notranje in zunanje površine domačije lokacija ponuja veliko priložnosti za razvoj. Župan je predstavil svojo vizijo in k soustvarjanju idej povabil tudi prisotne sogovornike, saj se zaveda, da bo le s pomočjo ljudi plan uspešno realiziran. Z lokalnim prebivalstvom si želi obojestransko koristnih odnosov, ki bi temeljili na skupnem dobrem sodelovanju in želji po trajnostnem razvoju lokalnega okolja.

Z nakupom 200 let stare Rajhove domačije so se v občini Dol pri Ljubljani odprle možnosti za pridobitev novega večnamenskega prostora za druženje, izobraževanje, delo in sprostitev. Tukaj bi lahko umestili nove društvene prostore, prostor za dnevni center, trgovino z lokalnimi izdelki, kavarno, tržnico in umestili tudi nekmetijske dejavnosti, povezane s čebelarji, sadjarji, zeliščarji ipd. Župan se zaveda, da bo prostor pridobil dodano vrednost z aktivnim sodelovanjem društev in drugih posameznikov, zato si želi uspešnega dialoga.

Na zajtrku je bila prepoznana tudi potreba po ponovni vzpostavitvi LAS pisarne v občini Dol pri Ljubljani, zato vse zainteresirane prijavitelje iz občine Dol pri Ljubljani, vabimo, da se za sestanek dogovorijo kar v Dolu.

Rajhova domačija

Rajhova domačija

Ogled posestva

Ogled posestva

Ogled posestva

 Ogled posestva

Podstrešje v hiši

Podstrešje v hiši

Podstrešje v gospodarskem poslopju

Podstrešje v gospodarskem poslopju

Miza založena z lokalnimi dobrotami, med njimi tudi izdelki s potrjeno kakovostjo Srca Slovenije