Delimo dobre prakse: Koncept pop-up trgovin za oživitev manjših mest

8.
Jun

8. junij 2020 – Koncept »Pop-up store« (pop-up trgovina) je bil leta 2019 po izboru javnosti najbolje ocenjena ideja za podeželski navdih. V avstrijskem Ennsu so se lotili oživitve mestnega središča na nekoliko drugačen način. Razvili so inovativen koncept trgovin s prožnimi možnostmi najema. Proste prodajne prostore so ponudili podjetjem, ki so lahko tam preizkusila novo idejo in novo lokacijo za privabljanje novih kupcev, pri čemer je bilo tveganje minimalno. V projekt, ki je bil podprt s sredstvi Leader preko lokalne akcijske skupine, so vstopili z željo, da bi takšne spremembe v mestno jedro pritegnile več novih podjetij in kupcev. In prav to se je uresničilo.

Mesto Enns je manjše mesto s približno 12 tisoč prebivalci. Nahaja se v bližini večjega mesta Linz, kjer so se v zadnjih letih nakopičila večja nakupovalna središča. Nakupovalni centri so povzročili negativen trend praznjenja manjših mestnih središč v manjših okoliških mestih. Najemnine v mestu so ostale visoke, število strank je začelo upadati, število prostih maloprodajnih prostorov pa je začelo posledično naraščati. Nepremičnine so bile stare in potrebne obnove, a se lastniki zaradi pomanjkanja perspektive niso odločali za obnovo. Ponudba storitev in produktov je postajala iz leta v leto slabša in kmalu ni več zadostila pričakovanjem strank, zato so stranke v vedno večjem številu začele zahajati po nakupe v večje trgovske centre. Trgovski centri z obsežno ponudbo sicer zadostijo potrebam potrošnikov, a povzročajo popadanje lokalnih ponudnikov in vedno večje izgubljanje lokalnih unikatnih znanj in izdelkov.

Kot odgovor na ta izziv se je razvila projektna ideja »Pop-up Stores«. Cilj je bil ponovno pritegniti podjetja, oživiti zapuščene nakupovalne prostore z uvedbo novih prodajaln, povečati ponudbo pogosto spreminjajočih se izdelkov in vzbuditi interes potrošnikov, da se vrnejo po nakupih v manjše mesto, hkrati pa preprečiti nadaljnje izseljevanje podjetij v večja mesta.

Projektna ekipa se je koncepta lotila zelo sistematično. Naredili so analizo stanja in opravili anketo med lokalnimi prebivalci. Projektno idejo so predstavili lastnikom objektov in pridobili od njih pozitivne odzive, saj so spet videli nove priložnosti za oddajo prostorov. Tudi vložek v investicijo ni bil več takšen problem.

Projektni sodelavci so zagotavljali podporo lastnikom in tudi najemnikom. Razvili so notranji dizajn trgovine na modularen način, ki ga je bilo mogoče prilagoditi različnim postavitvam prostora. Pripravili so tudi celovito strategijo trženja teh trgovin. Med pristopi za oglaševanje so se najbolj obnesli spletno trženje, družbeni mediji in govorice od ust do ust.

Koncept je možnim najemnikom zagotovil dve možnosti najema: kratkoročnega in dolgoročnega. Obe možnosti najema sta odprli vrata mnogim poslovnežem. Podjetniki so lahko izbirali med sorazmerno velikim številom nepremičnin različnih velikosti in oblik na relativno majhnem območju. Kratkoročni najem je obsegal zakup posameznih dni, kar je na lokaciji ustvarilo raznolikost in dajalo vtis dogodka. Vtis dogodka je bil razpršen skozi celo leto in pritegnil pozornost tako potrošnikov kot medijev. Možnost dolgotrajne uporabe v trajanju od enega do šest mesecev pa je omogočala podjetjem, da so preverili svojo poslovno idejo.

Novice o projektu so odlično zaokrožile. Primer dobre prakse so si želele ogledati skupine iz drugih delov Avstrije pa tudi od drugod. Koncept pop-up trgovin se je začel širiti naprej po Evropi, saj je zasnovan tako, da je hiter in fleksibilen, ne glede na velikost ali postavitev prostorov.

Tudi slovenska mesta se soočajo s podobnimi izzivi, kot jih je imelo mesto Enns. Pop-up trgovine predstavljajo priložnost, da mesta spet zaživijo, da se v prazne prostore naselijo obrtniki in podjetniki ter z inovativnim pristopom razvijejo svojo dejavnost, z njimi pa se v mesta vrnejo tudi kupci. V primeru, da bi želeli to dobro prakso prenesti v naše okolje, bi bilo v prvi vrsti potrebno raziskati tržišče in nakupovalne zmogljivosti, razviti marketinško strategijo, ključnega pomena pa bi bilo tesno sodelovanje občinske uprave, lastnikov investicij in najemnikov, saj je to temelj za uspeh tovrstne zgodbe.

Rezultati projekta Zeitgeist Enns – Pop-up-Stores:

 • 9 pop-up trgovin oddajajo v najem dolgoročno;
 • 11 pop-up trgovin deluje krajše obdobje;
 • ustanovljenih je bilo 5 novih podjetij, ki ne delujejo več v okviru projekta, ampak so se stalno ustalila v prostorih, ki jih najemajo;
 • na promenadi “Linzer Straße” se je promet povečal za 43 %;
 • s pomočjo projekta se je povečala prepoznavnost mesta Enns;
 • izseljevanje lokalnih podjetij se je zaustavilo;
 • povečalo se je število manjših dogodkov v nakupovalni okolici;
 • v središču mesta je zdaj manj prostih trgovskih prostorov;
 • lastniki so začeli vlagati v stavbe;
 • zadovoljstvo na vseh straneh (občina, lastniki objektov in najemniki);
 • obstoječa podjetja in novi podjetniki motivirajo drug drugega in si med seboj pomagajo.

Facebook – Pop UP Store Enns

Vir: Evropska mreža za razvoj podeželja