Pomagajte nam ovrednotiti naše delovanje

26.
Maj

26. maj 2020 -V LAS Srce Slovenije smo v maju pristopili k širšemu vrednotenju izvajanja Strategije lokalnega razvoja, v katerega želimo aktivno vključiti člane skupščine in organov LAS, upravičence in partnerje projektov in splošno javnost. Na letni ravni spremljamo v LAS doseganje kazalnikov in ciljev, ki so opredeljeni v Strategiji, tokrat pa nas zanima tudi širši pogled na prepoznavnost in delovanje LAS, izvajanje projektov itd. Na pobudo članov Razvojnega sveta LAS smo pristopili tudi k vrednotenju 82 projektov, ki so bili izvedeni v prejšnjem programskem obdobju 2007-2013 na območju LAS Srce Slovenije.

Vprašalnik za člane LAS

Vprašalnik za člane Razvojnega sveta LAS in Nadzornega odbora LAS

Vprašalnik za upravičence in partnerje projektov 2014-2020

Vprašalnik za upravičence in partnerje projektov 2007-2013

Rezultati vrednotenj bodo objavljeni na spletni strani LAS in predstavljeni na sejah Razvojnega sveta in Skupščine LAS.