Obiščimo Litijo in podprimo lokalno

26.
Maj

26. maj 2020 – Visit Litija – Obiščite Litijo je projekt, katerega cilj je povezati turistične ponudnike ter prispevati k razvoju, promociji in trženju turizma v občinah Litija in Šmartno pri Litiji. Nosilec projekta je Občina Litija, partnerji pa so Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Društvo za razvoj podeželja LAZ in Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a. Projekt je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko LAS Srce Slovenije.

V prvi fazi projekta, ki je potekala v letu 2019, so bile aktivnosti usmerjene v pripravo na začetek trženja in povečan prihod turistov na območje občin Litija in Šmartno pri Litiji. Nabavljen je bil prireditveni oder, ki je bil v letu 2019 že večkrat uporabljen pri izvedbi javnih prireditev iz javnega in nevladnega sektorja. Svojemu namenu je služil pri izvedbi prireditve Festival skupnosti, ob odprtju prenovljenih prostorov Mestnega muzeja Litija, na Tačkovem festivalu, Medgeneracijskem festivalu, ob obletnici delovanja Nogometnega kluba Litija, pa tudi na Miklavževem in Božičnem sejmu v Litiji. Številne uveljavljene prireditve v obeh občinah, ki jih vsako leto obišče desettisoče obiskovalcev so in bodo z odrom pridobile na kvaliteti izvedbe in izgleda.

Ključnega pomena za uspeh pri promociji in trženju turističnih zanimivosti je dobra vizualna komunikacija, ki je povezana tudi s kvalitetnimi fotografijami. Posnetih je bilo 300 profesionalnih fotografij, ki bodo namenjene promociji v tiskovinah in drugih materialih, na spletni in FB strani Visit Litija, na Instagramu, itd. Fotografije se uporabljajo tudi za druge namene promocije in trženja destinacije, ne le za namene, opredeljene v projektu Visit Litija. Za namen svoje promocije so fotografije prejeli tudi posamezni turistični ponudniki, ki so ob prijavi na razpis podpisali pismo o nameri za sodelovanje pri izvedbi projekta. Večji del fotografij bo uporabljenih v predstavitveni sobi (show room) v Mestnem muzeju Litija, ki bo vzpostavljena v nadaljevanju.

ZKMŠ Litija je že organiziral prvi del usposabljanja za lokalne turistične vodnike iz občin Litija in Šmartno pri Litiji, ki bodo po zaključenem usposabljanju vodili domače in tuje turiste po turističnih zanimivostih v obeh občinah. Začetnega usposabljanja se je udeležilo 37 kandidatov, cilj pa je izobraziti 12 lokalnih turističnih vodnikov ter urediti njihovo delovanje z ustreznimi občinskimi akti – odlokom o lokalnem turističnem vodenju.

Projektni partner Društvo LAZ je postavil razstavo “Naše ptice” v sklopu obstoječe stalne zbirke savskih prodnikov na Bregu pri Litiji. Pred gasilskim domom je Društvo postavilo turistično informativno tablo s ponudbo Jablaniške doline. Vsebino so zbrali in oblikovali prostovoljci društva. Izdelanih je bilo 6 zgibank različnih vsebin za promocijo in krepitev turističnih točk zanimanja. Zbranih je bilo tudi več kot 10 etnoloških in turistično zanimivih zgodb.

Za razširitev turistične dejavnosti v Krajevni skupnosti Vače je bila izdelana informativna tabla z geološko vsebino ob že obstoječem geološkem stebru. Poleg tega so v Društvu za razvoj in varovanje GEOSSa zbrali nekaj zanimivih lokalnih zgodb, ki bodo služile za namen interpretacijskega turističnega vodenja.

V nadaljevanju bo veliko pozornosti namenjene vzpostavitvi novih prodajnih kanalov za trženje turističnih produktov obeh občin za tuje goste, ki prihajajo v Ljubljano: izdelava in distribucija letakov v Ljubljani, spletna stran Visit Litija, Facebook stran Visit Litija, YouTube kanal Visit Litija in druge obstoječe spletne strani. Vzporedno že nastajajo osnutki vizualne podobe predstavitvene sobe v Mestnem muzeju Litija, kjer bo postavljena multimedijska predstavitev turistične ponudbe z zanimivostmi iz obeh občin.

Dodatne informacije dobite na TIC Litija, ki je spet odprt. Za obiskovalce je ponovno odprt tudi Rudnik Sitarjevec Litija, ki ga lahko obiščete ob predhodni najavi vsak četrtek in petek, med 9. in 12. uro ter med 15. in 18. uro, ob sobotah med 9. in 12. uro ter ob nedeljah med 15. in 18. uro. Do nadaljnjega si rudnik z vodnikom lahko ogleda skupina do 5 oseb oz. ena družina.

Vabljeni v Litijo. Doživite lepe trenutke v lokalnem okolju, ki jih nikoli ne boste pozabili.

Foto: Matej Povše, ZKMŠ Litija