Sodelujte v nacionalni raziskavi o poznavanju programa LEADER/CLLD

15.
Maj

15. maj 2020 – Vabimo vas, da sodelujete v nacionalni raziskavi o poznavanju programa LEADER/CLLD oz. o lokalnem razvoju, ki ga vodi skupnost. V Sloveniji deluje trenutno 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS), med njimi tudi LAS Srce Slovenije. S sodelovanjem v raziskavi boste prispevali k ovrednotenju dosedanjega dela ter pomagali oblikovati izhodišča za delo v prihodnjem programskem obdobju. Raziskavo učinkov programa LEADER/CLLD na slovenskem podeželju izvajajo: Irma Potočnik Slavič (Oddelek za geografijo FF), Tomaž Cunder in Matej Bedrač (KIS), Eva Šabec (LAS med Snežnikom in Nanosom), Goran Šoster (Prleška razvojna agencija). Anketa, ki vam bo vzela približno 5 minut časa, se nahaja na povezavi. Hvala za vaše sodelovanje!