Velika planina bogatejša za turistični produkt Po stopinjah pastirjev

10.
Apr

10. april 2020 – Občina Kamnik in družba Velika planina d. o. o. sta nedavno zaključili izvajanje projekta Po stopinjah pastirjev. Sredstva za izvedbo projekta sta uspešno pridobili na javnem pozivu LAS Srce Slovenije za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V drugi, sklepni fazi projekta, ki je sledila fizični postavitvi poti, je bilo izvedenih veliko aktivnosti, namenjenih promociji turističnega produkta “Po stopinjah pastirjev”.

Prva od teh aktivnosti je bilo uradno odprtje poti v avgustu 2019, ki je bilo medijsko odlično podprto. V nadaljevanju je bilo z izkušenim gorskim vodnikom in velikim poznavalcem Velike planine Borutom Peršoljo izvedeno usposabljanje za lokalno turistično vodenje po učni poti, namenjeno lokalnim turističnim vodnikom.

Promocija turistične destinacije pa je bila sklenjena z razvojem in promocijo novega turističnega produkta. Slednji je, tako kot projekt, poimenovan »Po stopinjah pastirjev«. Produkt je v prvi vrsti namenjen predstavitvi življenja in dela pastirjev na območju Velike, Male in Gojške planine, ki je živo še danes. Obiskovalce želijo opozoriti na izginjanje te posebne dediščine, hkrati pa tudi prenašati znanje na mlajše generacije. Osrednji del produkta predstavljajo Pastirčkove delavnice, ki vključujejo molžo krav, tlako (vsakodnevno delo, ki ga na planini opravljajo pastirji), delavnico izdelave trniča in druge dejavnosti, vezane na pastirjev dan na planini. Trajanje produkta je odvisno od želja in finančnih zmožnosti gosta. Ta si lahko izbere enodnevni program, lahko pa dvo- ali celo večdnevnega. Za promocijo in izvajanje produkta je bil izbran Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju z različnimi deležniki na Veliki planini, kot so ponudniki prehrane, nastanitev, izvajalci žičniške dejavnosti, različnih delavnic itd. Produkt se bo tržil preko promocijskih kanalov Visit Kamnik in Turistično-informacijskega centra Kamnik.

Promociji nove turistične ponudbe je jeseni sledila delavnica izdelave trniča, na kateri so turistični vodniki in drugi zainteresirani občani spoznali pomen zelenih delovnih mest. Pri praktičnem prikazu izdelave trniča in drugih stranskih produktov mleka so se preizkusili v eni od tradicionalnih dejavnosti, ki predstavlja odlično razvojno priložnost za lokalno prebivalstvo. Omenjena delavnica je služila tudi kot izhodišče za pripravo in objavo promocijskega članka na občinski spletni strani, namenjenega spodbujanju razprave o priložnostih, ki jih nudijo zelena delovna mesta.

Za tehnološko zahtevnejše obiskovalce je bil pripravljen nabor najatraktivnejših vsebin učne poti Po stopinjah pastirjev  za vključitev v mobilno aplikacijo Slovenia Trails Hiking&Biking, ki je brezplačna za uporabnike. Izdana je bila tudi promocijska zgibanka z zemljevidom učne poti.

S projektom Po stopinjah pastirjev je Velika planina kot atraktivna turistična destinacija veliko pridobila. Izvajalci so uspeli povezati turisitične ponudnike in znamenitosti v celovito turistično izkušnjo. Nov turistični produkt obiskovalce animira, izobražuje, navdihuje in usmerja k manj poznanim naravnim in kulturnim znamenitostim. Z vsem tem projekt prispeva k uspešni valorizaciji lokalne in nacionalne dediščine in k ohranjanju območja z namenom povečanja njegove turistične vrednosti in doživetja obiskovalcev, upoštevajoč različne potrebe obiskovalcev Velike planine in trajnostno rabo njenega bogastva.

Vabljeni na Veliko planino (ko bodo razmere to dopuščale). Pred tem pa si lahko ogledate promocijski video o projektu.

Foto: Matej Povšše