Lukovica pridobila novo večnamensko dvorano v Krašnji

9.
Apr

9. april 2020 – Občina Lukovica je v marcu 2020 uspešno zaključila investicijo v izgradnjo in opremo večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja. Za izvedbo te naložbe je kombinirala nepovratna sredstva dveh projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, za katera je uspešno kandidirala na razpisih LAS Srce Slovenije. Partnerja projektov, društvi KUD Fran Maselj Podlimbarski in PGD Krašnja, čaka v prihodnjih mesecih še izvedba programskih vsebin, s katerimi bo dvorana tudi dejansko zaživela med lokalnimi prebivalci.

Za operacijo »Izgradnja večnamenske dvorane v društvenem domu Krašnja«, kjer kot nosilec nastopa Občina Lukovica kot partner pa Kulturno umetniško društvo Fran Maselj Podlimbarski, so bila na podlagi zahtevkov v mesecih septembru in oktobru 2019 uspešno počrpana vsa sredstva v skupni višini 147.552,25 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Gradbeno-obrtniška dela in strojne instalacije so bile pod strokovnim gradbenim nadzorom zaključene v januarju 2020, v marcu 2020 pa je bila vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Partner KUD Fran Maselj Podlimbarski je že v avgustu 2019 zagotovil lastna sredstva za izdajo knjižice »Pletemo kite«, v katero je veliko število ur vložila predsednica društva Vera Beguš. Za zaključek te operacije je treba izvesti še vsebinske aktivnosti: tri delavnice s prikazom pletenja kit iz pšenične slame, ročnih del in domačih obrti ter gledališko in otroško gledališko predstavo. Izvedba naštetih aktivnosti je bila že predvidena za izvedbo, a so se zaradi vladnih ukrepov za preprečevaje širjenja epidemije koronavirusa vse priprave na izvedbo aktivnosti začasno ustavile in se bodo nadaljevale takoj, ko bo to mogoče.

Tudi aktivnosti operacije »Ureditev večnamenskih prostorov v Društvenem domu Krašnja«, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, kjer Občina Lukovica nastopa kot nosilec kot partner pa Prostovoljno gasilsko društvo Krašnja, so deloma že izvedene. Pod strokovnim gradbenim nadzorom so bile v januarju 2020 zaključene elektroinstalacije, do marca 2020 pa je bila vgrajena vsa notranja oprema v dvorano. Prav tako je bila v marcu vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Tudi v tem primeru so predvidene programske vsebine, ki jih mora zagotoviti partner PGD Krašnja: izobraževanje o požarni varnosti in predavanje o uporabi defibrilatorja. Aktivnosti so začasno ustavljene zaradi vladnih ukrepov za preprečevaje širjenja epidemije koronavirusa.

Prebivalci občine Lukovica se zelo veselijo pridobitve, ki jih prinašata oba projekta. Občina Lukovica je za svoje občane zagotovila večnamensko dvorano s pripadajočimi prostori za izvedbo različnih dogodkov, ki ga bodo s pridom lahko kmalu uporabljali Krašnjani in ostali deležniki.