Projekt Lokalident za razvoj turistične ponudbe Šmartnega pri Litiji

26.
Mar

26. marec 2020 – Z novim koledarskim letom se je v Šmartnem pri Litiji začela izvajati druga faza projekta Lokalident – Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov. Nepovratna sredstva za izvajanje aktivnosti prihajajo iz Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Javni zavod Bogenšperk kot izvajalec projekta nadaljuje z izvajanjem aktivnosti, ki so usmerjene, kot pove ime projekta, v oblikovanje in nadgradnjo turistične ponudbe občine Šmartno pri Litiji.

Oblikovali so nekaj promocijskega materiala in novo pop-up steno, ki jim bo služila kot prelepa kulisa pri promociji občine Šmartno pri Litiji na turističnih sejmih. Pripravljajo tudi predstavitvene letake za 20 lokalnih turističnih ponudnikov oz. znamenitosti, strokovno ekskurzijo, na kateri bodo testirali enega od treh na novo razvitih integralnih turističnih produktov, ki so pomemben cilj projekta.

V prihodnjih dneh bo izšel poziv za prijavo na usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov. Interesente bodo povabili tudi na usposabljanje za zgodovinske animatorje, ki se bodo skozi tečaj naučili animacije in vodenja po gradu Bogenšperk v novih kostumih, ki bodo prav tako izdelani v okviru projekta Lokalident. Partner projekta Občina Šmartno pri Litiji bo izvedel postavitev usmerjevalnih tabel po občini.

Vse omenjene aktivnosti se izvajajo v smeri večje prepoznavnosti občine Šmartno pri Litiji s težnjo, da bi njene vrednote in posebnosti uporabili za razvoj turizma. V težkih časih, ko nas vsi pozivajo naj ostanemo doma, jih pri dobri volji ohranjajo misli na svetlo prihodnost, ki jo zagotovo ne bomo preživljali doma. Takrat bomo še bolj cenili sosede, znance in našo bližnjo okolico, ki nas bo vabila k ponovnemu raziskovanju.

Dodatne informacije o projektu: Tanja Dolar, JZ Bogenšperk, rezervacije@bogensperk.si

Foto: Matej Povše, ZKMŠ Litija