V LAS Srce Slovenije oddali vloge za štiri nove projekte sodelovanja

28.
Feb

28. februar 2020 – Lokalna akcijska skupina LAS Srce Slovenije je ob decembrski objavi 5. javnega razpisa iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, za katerega je skupaj na voljo 3,1 milijona evrov, pristopila k pripravi novih projektov sodelovanja med LAS-i. Na podlagi idej s terena in pobud drugih LAS-ov, med katerimi je LAS Srce Slovenije zaradi dosedanje uspešnosti zelo zaželen partner, so nastale štiri projektne vloge, s katerimi kanididra na razpisu s partnerskimi LAS-i iz Slovenije in Avstrije: Zeleni karavaning, Obrtniška in industrijska dediščina: skupna identiteta lokalnih skupnosti, Kolesarska veriga na podeželju in Mreža vodnih poti Kamniško-Savinjskih Alp.

Zeleni karavaning – Srce Slovenije je bilo v letu 2013 kot prva slovenska karavaning destinacija nagrajeno s Sejalcem, nagrado za ustvarjalne in inovativne dosežke v turizmu, ki prispevajo k večji prepoznavnosti turistične ponudbe Slovenije. Na podlagi inovativnega povezovanja malih podeželskih ponudnikov je oblikovalo mrežo postajališč za avtodome in ponudnike povezalo v nov turistični produkt, ki ga želi z aktualnim projektom nadgraditi in že vzpostavljene mreže manjših podeželskih ponudnikov še bolj povezati. Poudarek pri operaciji imata medsebojna promocija ponudnikov in lokacij in mrežni model povezovanja v “zeleni” karavaning, ki temelji na trajnosti, tradicionalnih podeželskih vsebinah in odnosu do okolja. Del projekta je namenjen naložbi v postajališče za dome na Rajhovi domačiji v lasti Občine Dol pri Ljubljani, ki predstavlja primer razvijajočega se vaškega jedra z raznolikimi vsebinami za domače uporabnike in turiste.

Obrtniška in industrijska dediščina: skupna identiteta lokalnih skupnosti – Projekt je nastal z namenom ohraniti čim več obrtniške in industrijske zapuščine naših prednikov, ki predstavlja osnovo za razvoj turističnih in drugih potencialov na območjih občin LAS Srce Slovenije ter drugih partnerskih območij. S projektnimi aktivnostmi želimo izboljšati znanje in zavedanje lokalnega prebivalstva o pomembnosti obrtniške in industrijske dediščine, poleg tega pa jim želimo približati zavedanje o možnostih trajnostnega turizma. Namen projekta je evidentirati obrtniško in industrijsko dediščino, jo vrednoti, ohranjati, iskati njene razvojne potenciale ter pri tem zasledovati  tendenco vzpostavljanja odnosa do nje, tako s strani lokalnega prebivalstva, kot širše skupnosti. Del projekta je namenjen naložbi v objekt pri vhodu v rudnik Sitarjevec v Litiji, katerega investitor je Občina Litija.

Kolesarska veriga na podeželju – V projektu sodelujoči LAS-i in občine bodo vzpostavili enotensistem rezervacije in izposoje koles, ki bo omogočil tudi integracijo že obstoječih sistemov po občinah. Na območjih posameznih LAS-o bodo postavljene do štiri kolesarske postaje za izposojo koles, tako električnih kot navadnih. Na območju LAS Srce Slovenije bodo kolesarske postaje postavljene v občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija in Šmartno pri Litiji. Med vključenimi LAS bo izveden tudi prenos dobrih praks kolesarskih ponudnikov, gostinski ponudniki bodo imeli možnost pridobiti certifikat »Kolesarjem prijazni ponudnik«, izdelana pa bo tudi enotna spletna stran s povezavami do obstoječih lokalnih klesarskih ponudnikov.

Mreža vodnih poti Kamniško-Savinjskih Alp – Projekt je nadgradnja uspešno izvedenega projekta sodelovanja LAS Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp. Na območju sodelujočih LAS bo vzpostavljena mreža vodnih poti Kamniško-Savinjskih Alp. Hkrati vzpostavljene tudi vodne poti na območju celotnega LAS Srce Slovenije. Projekt ni investicijske narave, zato naložbe in označitve poti ter ureditve vodnih virov niso predvidene. Poti bodo vzpostavljene oz. evidentirane po že obstoječih poteh. Pomemben poudarek projekta bo tudi na osveščanju prebivalcev in obiskovalcev o odgovorni skrbi za vodne vire in okolje.

Za sredstva, ki so namenjena projektom sodelovanja med LAS-i, je bilo doslej razpisanih pet razpisov, na katerih je bilo LAS Srce Slovenije odobrenih pet projektov. Konkurenca na razpisu je vedno zelo velika, zato je za LAS Srce Slovenije to velik uspeh. Rezultati aktualnega razpisa, o katerih bo presojala Agencija RS za kmetijske trge, bodo znani v roku štirih mesecev. Pri projektih sodelovanja lahko sodelujejo slovenski in tuji LAS-i. V projektih, ki so bili potrjeni, se je LAS Srce Slovenije povezal z 19 LAS-i.