Razvoj tradicionalnih spretnosti na območju LAS Srce Slovenije

28.
Feb

28. februar 2020 -V LAS Srce Slovenije smo s februarjem začeli z izvajanjem aktivnosti projekta Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov, ki so namenjene vsem tistim prebivalcem območja LAS, ki jih zanimajo tradicionalna znanja in veščine, se jih želijo naučiti ali jih prenesti na druge ljudi. V občinah Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji se bodo v letošnjem letu odvile številne rokodelske in kulinarične delavnice z različnimi tematikami, v katere se lahko vključijo člani društev, posamezni ustvarjalci in druga zainteresirana javnost, še posebej pa so k udeležbi vabljeni predstavniki ranljivih ciljnih skupin: mladi, brezposelni, ženske nad 50 let, starejši in invalidne osebe.

Rokodelske in kulinarične delavnice izvajamo skupaj z izbranimi društvi in zavodi, ki sodelujejo v Mreži rokodelcev Srca Slovenije:

  • Dol pri Ljubljani: Turistično društvo Dolsko – Aktiv žena Plamen,
  • Kamnik: KUD Hiša keramike, zakaj pa ne majolka,
  • Litija: Mestni muzej Litija, ki deluje v okviru ZKMŠ Litija,
  • Lukovica: KUD Fran Maselj Podlimbarski,
  • Moravče: Rokodelski center – Društvo rokodelcev Moravče in
  • Šmartno pri Litiji: Javni zavod Bogenšperk.

Manjši skupini rokodelcev bomo omogočili mentorsko izobraževanje s področja oblikovnega razvoja izdelkov in učinkovitejšega trženja. Del projekta je tudi nadgradnja kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, v okviru katere bo jeseni izvedeno ponovno ocenjevanje rokodelskih in prehranskih izdelkov. Vzpostavljeno bo tudi sodelovanje s turistično agencijo, s katero bomo nadgradili obstoječe turistične programe z rokodelskimi in kulinaričnimi vsebinami in jih ponudili sodobnemu turistu.

Pri projektu sodelovanja LAS Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih produktov sodelujejo lokalne akcijske skupine iz Slovenije, Poljske, Latvije, Gruzije, Moldavije in Italije. Partnerji si med seboj izmenjujejo dobre prakse in izkušnje povezovanja manjših podeželskih podjetnikov, ki delujejo na področju turizma. Tudi drugi partnerski LAS-i bodo izvajali v svojih državah delavnice na temo rokodelstva, lokalne kulinarike, razvoja lokalnih tržnih znamk, ohranjanja jezika, festivale itd. Namen projekta sodelovanja LAS je namreč v spodbujanju razvoja novih rokodelskih znanj, ročno izdelanih produktov in malih podeželskih podjetij na območjih sodelujočih LAS, na promociji trajnostnih regionalnih podjetnikov s turistično ponudbo in razvoju produktov, ki so zanimivi za sodobno podeželsko turistično ponudbo.

Na ravni celotnega partnerstva si partnerji izmenjujejo tudi dobre prakse na omenjenih področjih in si predajajo specifična znanja in izkušnje, ki jih je moč prenesti v lokalna okolja sodelujočih lokalnih akcijskih skupin. V času ogledov dobrih praks potekajo tudi usposabljanja in delavnice na nacionalni in mednarodni ravni. V Srcu Slovenije so bili partnerji na obisku v začetku decembra 2019.