Javni poziv kmetijskim pridelovalcem in pridelovalcem sadja in senenega mleka

3.
Feb

31. januar 2020 – JAVNI POZIV lokalnim pridelovalcem in predelovalcem senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in mleka senen prireje za uvrstitev na seznam lokalnih ponudnikov.

Namen javnega poziva je priprava seznama lokalnih pridelovalcev senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka.

O JAVNEM POZIVU

V okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij smo si štiri lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica in LAS s Ciljem zadale nalogo, da z aktivnostmi ozaveščanja in izobraževanja prispevamo k  povečanju lokalne prehranske samooskrbe, ki temelji na kvalitetni hrani, ki je pridelana na čim bolj naraven način.

S pripravo, objavo in distribucijo seznama lokalnih pridelovalcev in predelovalcev bo v lokalnem okolju zagotovljena večja informiranost o lokalni ponudbi ter posledično večja dostopnost senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka.

Seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka bo objavljen na spletnih straneh Razvojnega centra Srca Slovenije in LAS Srce Slovenije. Distribucija seznama bo potekala preko elektronskih naslovov javnih zavodov (kot so vrtci, šole, domovi za ostarele), gostinskih obratov, hotelov itd.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

LAS Srce Slovenije in Izobraževalni center Geoss vabita k prijavi na javni poziv lokalne pridelovalce in predelovalce senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka z območja občin Litija, Šmartno pri Litiji, Lukovica, Kamnik, Moravče in Dol pri Ljubljani.

Lokalni pridelovalci sadja in jagodičevja ter predelovalci sadja, jagodičevja in senenega mleka morajo prijavnici priložiti podpisani obrazec, da gre za lastno pridelavo oziroma, da izpolnjujejo zakonske pogoje za prodajo izdelkov ter da soglašajo z objavo podatkov.

Za vključitev na seznam je potrebno izpolniti priloženo prijavnico. Prijavnico se lahko odda osebno ali po pošti na naslov: Izobraževalni center Geoss, Cesta komandanta Staneta 2, 1270 Litija, ali na elektronski naslov projekti@ic-geoss.si.

Seznam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev senenega mleka, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja, jagodičevja in senenega mleka se bo sproti dopolnjeval do 30.3.2020.

Javni poziv bo odprt do 30.3.2020. Razpisovalec javnega poziva bo lahko še 5 let po zaprtju javnega poziva podatke, pridobljene na javnem pozivu, javno objavljal na navedenih spletnih straneh oziroma posredoval zainteresiranim naslovnikom.

Dodatne informacije o projektu sodelovanja Odprta vrata kmetij in o javnem pozivu lahko dobite na Izobraževalnem centru Geoss (Saša Ceglar Vidmar, 01 89 80 570).

Prijavnica: Prijavnica_Javni poziv_fin