Kako do kakovostnejšega življenja starejših v Srcu Slovenije

28.
Nov

28. november 2019 – Staranje prebivalstva predstavlja velik izziv za družbo, v kateri živimo. Države, družine, formalni in neformalni oskrbovalci neprestano razmišljajo o rešitvah, s katerimi bi starejšim omogočili bolj kakovostno in dostojnejše življenje, kar je bila tudi tema dogodka, ki ga je organiziral Razvojni center Srca Slovenije 25. novembra 2019 v Mekinjah. Izzive celovite oskrbe ranljivih skupin, med njimi tudi starostnikov, naslavlja tudi strategija lokalnega razvoja LAS Srce Slovenije, temeljno vodilo za izvajanje projektov za razvoj podeželja v Srcu Slovenije. Cilj je povečati delež neformalne oskrbe in število rešitev za oskrbo na domu.

Prvi del dogodka je bil namenjen okrogli mizi, na kateri sta sodelovala predstavnika LAS Srce Slovenije Mitja Bratun in Željko Savič, pa tudi drugi pomembni sogovorniki: župan Občine Litija Franci Rokavec, direktorica Doma Tisje iz Šmartnega pri Litiji Irena Špela Cvetežar, Katja Vegel iz Občine Kamnik, predstavnika kamniškega Zavoda Oreli Martina Ozimek in Roman Rener, vodja pomoči na domu v Zavodu Pristan Nada Jerala ter Janez Praček iz Ministrstva za zdravje.

Dogodek, ki je potekal v okviru mednarodnega projekta EU_SHAFE, je bil namenjen prepoznavanju idej, pobud in sogovornikov za vzpostavitev partnerstev za manjše projekte, ki bi bili namenjeni konkretnemu izboljšanju življenja starejših v Srcu Slovenije. Na dogodek so bile vabljene vse institucije, ki delujejo na tem območju z namenom kakovostnejšega življenja starejših ljudi. Da gre za zelo aktualno temo, kaže dobra udeležba na dogodku. Srečanje s 30 udeleženci je vodil koordinator evropske mreže zdravstvene in socialne oskrbe ECHAlliance Gregor Cuzak.

Pogovor se je dotikal ključnih izzivov starejših, ki živijo doma, dobrih praks, ki jih izvajajo starejši oziroma se jih izvaja zanje, razvojnih idej, ki bi jih lahko izpeljali, če bi razpolagali z ustreznimi viri, pa tudi o načinih financiranja in možnostih izvedbe projektov za bolj kakovostno življenje starejših. Ugotovljeno je bilo, da potrebujemo na območju LAS Srce Slovenije krovno povezovanje na področju neformalne oskrbe starejših s ciljem vzpostavitve delujočega sistema, kar pa brez sodelovanja med vsemi akterji ne bo mogoče.

Del dogodka je bil namenjen delavnici, na kateri so udeleženci v skupinah razvijali ideje za skupne projekte na področju bivalnega okolja, socialnega vključevanja, komuniciranja in informiranja, zdravja in potreb po lokalnih storitvah. Zbrani predlogi so lahko osnova za pripravo skupnega projekta v okviru izvedbe strategije lokalnega razvoja za območje LAS Srce Slovenije, ki bi bil namenjen izboljšanju kakovosti življenja starejših na tem območju.