Projekt Lesarius v polnem razmahu

20.
Nov

20. november 2019 – Z namenom pregleda stanja izvajanja projekta LESARIUS – Izkusi – Ustvarjaj – Spoštuj!, ki je podprt s sredstvi EKSRP preko LAS Srce Slovenije, smo se v petek, 15. 11. 2019, predstavniki LAS Srce Slovenije odpravili na Veliko Presko. Obiskali smo vodilnega partnerja Center za zunanjo ureditev, d. o. o. in ostale sodelujoče partnerje. Projekt je trenutno v polnem razmahu. V teku je zbiranje snovne in nesnovne kulturne dediščine območja, povezane s starimi lesarskimi dejavnostmi kolarstva, tesanja, mizarstva, sodarstva, rezbarstva, pletarstva ipd.

Ob tem naprošamo vse, da staro orodje, ki se navezuje na te dejavnosti in ga ne potrebujete več, darujete za novo muzejsko zbirko na Veliki Preski. Stari predmeti jim bodo prišli zelo prav, saj jih bodo v nadaljevanju držale roke mladih nadobudnežev, ki se bodo spoznavali z lesarsko obrtjo in nekdanjimi poklici. Za informacije pokličite Petro Kos na telefon 031 615 020 ali ji pišite na info@zunanjaureditev.com.

Na tej številki se lahko prijavite tudi na delavnico z naslovom Dediščina kot priložnost za razvoj novih produktov za turizem, ki bo potekala 5. decembra 2019 na Veliki Preski. V bogatem programu bo predstavljen tudi projekt Lesarius ter konkretne možnosti vključitve rokodelcev in drugih ljudi v projekt.

V postopku kontrole projekta LESARIUS smo se v LAS Srce Slovenije seznanili s prvimi rezultati projekta – zbranimi materiali za zasnovo že omenjene nove muzejske zbirke, ki bo povezovala širše območje Velike Preske, Polšnika in okoliških krajev. Preverili smo tudi aktivnosti, ki so predvidene v nadaljevanju, se pogovorili o morebitnih spremembah pri projektu ter izzivih, ki se kažejo med izvajanjem projekta. Preverili smo še ustreznost vodenja dokumentacije, način označevanja in druge formalnosti, ki so pomembne pri poročanju projekta oz. oddaji zahtevkov. Ugotavljamo, da poteka izvajanje projekta po planu in da se nam obeta še en primer dobre prakse, ki ga bomo lahko v prihodnosti s ponosom predstavljali našim partnerjem in drugim lokalnim akcijskim skupinam iz Slovenije in tujine.

Preged idejne zasnove muzeja.

Zbiranje starejšega orodja, ki se navezuje na lesarsko obrt.

Podroben pregled dokumentacije.