Razvit je integralni turistični produkt zeliščarske dediščine

17.
Okt

Projekt integralni turistični produkt zeliščarske dediščine se počasi bliža koncu. Izvedena so bila strokovna izobraževanja zeliščarjev, na račun katerih smo v območje Srca Slovenije dobili 10 zeliščarjev z nacionalno poklicno kvalifikacijo. S pomočjo sodelujočih partnerjev LAS Raznolikost podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS V objemu sonca, LAS Od Pohorja do Bohorja pa smo vzpostavili spletno platformo e – herbarij, na katerem lahko poiščete zeliščarja po vaših željah, si ogledate zanimivosti o rastlinah,  pretekle in aktualne dogodke. V lanskem in letošnjem letu sta bila uspešno izvedena dva zeliščarka festivala, ki sta s predavanji in delavnicami obiskovalcem razširila obzorja o zdravilnih rastlinah. Izdelana promocijska knjižica Zeliščarska dediščina Srca Slovenije je bila razdeljena lokalnim zeliščarjem za lastno promocijo. Projekt pa je kril tudi stroške razpisa in ocenjevanja Kolektivne tržne znamke Srce Slovenije, tokrat s poudarkom na zeliščih, na podlagi katerih se je predhodno pozitivno ocenjenim izdelkom tako pridružilo novih 50 prehranskih in rokodelskih izdelkov 22 ponudnikov iz območja LAS Srce Slovenije. V nastanku je tudi zasnova zeliščnega vrta- V mesecu oktobru pa je luč sveta zagledal tudi integralni turistični produkt s poudarkom na zeliščih. Predstavniki občine Litija, predstavniki LAS Srce Slovenije, novinarji in lokalni akterji, ki imajo neposreden stik z domačimi in tujimi turisti smo turistični produkt preikusili. Zeliščno popotovanje po Srcu Slovenije si lahko tudi ogledate.