V Litiji gostili 4. GeoTek

11.
Okt

11. oktober 2019 – V torek, 10. oktobra 2019, smo v Litiji gostili 4. GeoTek v organizaciji Slovenskega geološkega društva in Društva študentov geologije. K dogodku smo se kor soorganizatorji pridružili tudi v LAS Srce Slovenije. GeoTek je namenjen sproščenemu druženju in rekreaciji, pohodništvu in teku. Tokratnim udeležencem so se pridružili tudi študentje iz Poljske in Češke.

Rudnik Sitarjevec omenjajo pisni viri že v letu 1537, samo rudarjenje pa sega še dlje v preteklost. Pohodniki so si v sklopu GeoTeka ogledali ploščad pred vhodom v rudnik Sitarjevec, kjer se nahaja zasut vhod v Grolov rov. Sledil je sprehod do vhoda v Testni rov. Miha Dobravec je obiskovalcem razložil zgodovino rudarjenja v Litiji, obiskovalci pa so navdušeno raziskovali geološko strukturo tal sitarjevškega hriba. Na koncu so si privoščili pred vhodom v rudnik še sitarjevško malico s šmornom, ki jih je zelo navdušila.

Dogodek se je izkazal kot odlična priložnost za druženje in navezovanje za nadaljnje sodelovanje z obemi društvi pri morebitnih projektih, ki jih pripravlja LAS za uresničevanje ciljev svoje strategije lokalnega razvoja. Prva priložnost bo morda že pri projektu sodelovanja med LAS-i na temo rudarske dediščine, ki se prav zdaj pripravlja.