V Majšperku o prihodnjih izzivih slovenskega podeželja

10.
Okt

10. oktober 2019 – V Majšperku je 8. in 9. oktobra 2019 potekal 5. Slovenski podeželski parlament. Dogodka smo se udeležili tudi predstavniki LAS Srce Slovenije, ki predstavljamo poleg drugih lokalnih akcijskih skupin, kmetijskih inštitucij, kmetov, zadrug in izobraževalnih ustanov pomembnega sogovornika področju kmetijstva in razvoja podeželja. Namen srečanja je bil prediskutirati ključne izzive na slovenskem podeželju pred vstopom v novo programsko obdobje 2021 – 27.
Na dogodku so spregovorili predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec, predstavnica Direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji dr. Silvia Michelini, sopredsednik Evropskega podeželskega parlamenta Goran Šoster ter številni drugi sogovorniki, ki delujejo na področju razvoja podeželja.

V času kreiranja nove nacionalne in skupne evropske politike so dialogi, katerim so namenjeni dogodki, kot je Slovenski podeželjski parlament, zelo pomembni. Prvi dan dogodka so potekale delavnice, katerih zaključki so bili drugi dan v obliki javne razprave predstavljeni javnosti. Teme, o katerih smo spregovorili, in predstavljajo ključne izzive prihodnosti:

  • ohranjanje biotske raznovrstnosti;
  • izboljšanje upravljanja z naravnimi viri;
  • kakovost hrane, zdravja in dobrobit živali;
  • izvajanje programa Leader in CLLD;
  • mladi in novi kmetje;
  • verige vrednosti;
  • podpora vzdržnim dohodkom kmetij in povečanje konkurenčnosti;
  • krepitev tržne usmerjenosti in konkurenčnosti;
  • prenos znanja, inovacije in konkurenčnost.

Zaključke delavnice o izvajanju programa CLLD je predstavil mag. Roman Medved. Kot ključne predloge je izpostavil povišanje sredstev za izvajanje programa na ravni EU in Slovenije, vključitev Evropskega socialnega sklada, poenostavitev izvajanja programa in projektov, predfinanciranje projektov, manj poudarka na postopkih in več na rezultatih, večja dostopnost za projekte ne-javnega sektorja ter ustvarjanje več priložnosti za mlade na podeželju, tudi z decentralizacijo javne uprave.

Dogodek se je zaključil s priporočili 5. Slovenskega podeželskega parlamenta, ki bodo predstavljeni na Evropskem podeželskem parlamentu v Španiji in vključeni v nastajajoče politike razvoja podeželja v Sloveniji.

Več o dogodku ter podrobne zaključke delavnic najdete na spletni strani DRSP.

Razprave o prihodnosti slovenskega kmetijstva se je udeležil tudi mag. Dejan Židan.

V drugem delu dogodka smo razpravljali o problematiki delovanja lokalnih akcijskih skupin.

Gostja podeželskega parlamenta je bila tudi ministrica dr. Aleksandra Pivec.

Problematiko CLLD je predstavil mag. Roman Medved.