Obiskali smo kmetije, vključene v projekt Odprta vrata kmetij

10.
Okt

10. oktober 2019 – LAS Srce Slovenije je v okviru projekta Odprta vrata kmetij konec septembra pripravil dve strokovni ekskurziji, ki sta bili namenjeni trenutnim in potencialnim kmetovalcem ter vsem, ki jih tovrstna tematika zanima. V projektu sodelujejo kmetije, ki imajo specifična znanja in so razvili strokovne programe za obiskovalce. Programi posamezne kmetije se med seboj dopolnjujejo, udeleženci na ekskurzijah pa so pridobili zaokroženo sliko o pridelavi senenega mleka, sadja in jadodičevja ter o predelavi v mlečne in sadne izdelke.

Na prvi strokovni ekskurziji smo se posvetili nasadom in sadovnjakom ter sadnim izdelkom. Ogledali smo si travniški sadovnjak starih sort Sadjarsko-vrtnarskega društva Tunjice, predelavo sadja v sadno vino in kis na Ekološki kmetiji Matevžuc iz Hruševke, predelavo jagod in njihovo trženje na Kmetiji pri Ropet v Volčjem Potoku, kako pravilno vzdržujemo in režemo sadno drevje v Drevesnici Zakotnik v Dorfarjah, na Kmetiji Matijovc iz Podbrezij pa so nam pokazali predelavo sadja v sadne sokove in žganje ter suho sadje.

Druga strokovna ekskurzija z naslovom Od sena do senenih mlečnih izdelkov pa je na Ekološki kmetiji Pr Demšari iz Martinj Vrha postregla z zaokroženim znanjem o sušenju sena. Kako je s pašno rejo in vplivom reje na predelavo mleka in sira, smo izvedeli na Kmetiji na Ravan s Cerkljanskega vrha. Predelavo senenega mleka v sveže mlečne izdelke so nam predstavili na Kmetiji Odems iz Predoselj, na posebnosti pridelave senenega mleka pri kozah pa so opozorili na Kmetiji Pri Ropet v Volčjem Potoku.

Cilj projekta sodelovanja je vzgajati mlade, spodbujati vseživljensko učenje ter krepiti spoštljiv odnos do kakovostnih prehranskih izdelkov, ki jih pridelajo slovenski kmetije.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.