LAS Srce Slovenije pripravlja spremembo svoje strategije

10.
Okt

10. oktober 2019 – V LAS Srce Slovenije pripravljamo spremembo svoje strategije lokalnega razvoja, ki bo podlaga za pripravo zadnjega razpisa za projekte, ki vplivajo na razvoj podeželja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji. Delavnica, na katero vabimo vso zainteresirano javnost, bo v torek, 5. novembra 2019, od 16.00 do 19.00 v Dolu pri Ljubljani v prostorih občine. Prijave zbiramo na las@razvoj.si ali po telefonu 01 – 89 62 713.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je po pregledu uspešnosti delovanja LAS in doseganju mejnikov na dan, 31. 12. 2018, LAS obvestilo, da je upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini do največ 180.481,76 EUR. V skladu s šestim odstavkom 19. člena Uredbe CLLD mora LAS pripraviti spremembo SLR, v kateri v finančni okvir vključi dodatna sredstva iz naslova rezerve za uspešnost. LAS mora spremembo SLR posredovati najkasneje do 30. novembra 2019 na naslov Koordinacijskega odbora CLLD (KO CLLD).

Glede na navedeno smo v LAS že pričeli s postopkom spremembe SLR ter vključitvijo dodatnih sredstev v finančni okvir, kar bo podlaga za objavo novega javnega poziva za sklad EKSRP. Pri pregledu uspešnosti izvajanja SLR in pripravi njene spremembe ste pomembni tudi člani LAS ter širša javnost, zato vas vabimo na delavnico, ki bo v torek, 5. 11. 2019, ob 16. uri v prostorih Občine Dol pri Ljubljani.

Na delavnici bomo pregledali potrebe območja ter dosežene kazalnike Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na podlagi že izvedenih javnih pozivov. Predlagane spremembe bodo obravnavane na skupščini LAS. Po prejemu odločbe s strani KO CLLD bo LAS objavil javni poziv za sklad EKSRP, predvidoma v začetku prihodnjega leta.