Vabilo k oddaji ponudbe za izvedbo okroglih miz

10.
Sep

10. september 2019 – Vse zainteresirane vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo štirih okroglih miz s poročanjem, ki bodo izvedene v okviru projekta sodelovanja LAS Odprta vrata kmetij. V projektu Odprta vrata kmetij so bili oblikovani programi mentorstva in celovitega izkustvenega učenja na kmetijah, poleg tega se občane spodbuja k zdravemu načinu prehranjevanja z lokalno pridelano hrano. 

Naročniki:

Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, ID za DDV: SI74303759 za LAS loškega pogorja;

Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Jerebova ulica 14, 1270 Litija, ID za DDV: SI35375701, za LAS Srce Slovenije;

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, ID za DDV: 93276583 za LAS s CILjem;

BSC, d. o. o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ID za DDV: 32865597, za  LAS Gorenjska košarica.

 

Rok za posredovanje ponudbe: najkasneje do petka, 20. 09. 2019.

Ponudbo, ki se mora glasiti na zgoraj navedene naročnike, pošljite na e-naslov las@razvoj.si (podpisano, žigosano in skenirano) ali po pošti na naslov Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., LAS Srce Slovenije, Jerebova ulica 14, 1270 Litija. Za pripravo ponudbe priporočamo, da uporabite Obrazec ponudba.

Za vas dodatna vprašanja smo vam na razpolago na telefonski številki 01 – 896 27 13 (Mitja Bratun) ali na elektronskem naslovu las@razvoj.si

 

Povabilo k oddaji ponudbe s podrobnejšim opisom in zahtevami naročnikov

Obrazec Ponudba

Podrobnejši opis operacije Odprta vrata kmetij