Druženje na Grajski terasi nad Kamnikom

27.
Avg

27. avgust 2019 – V avgustu smo se sodelavci LAS Srce Slovenije in Razvojnega centra Srca Slovenije kar dvakrat družili s predstavniki kamniških organizacij. Po uspešno izvedenem LASovem zajtrku v Arboretumu Volčji Potok smo preživeli prijetno poletno torkovo jutro 27. avgusta skupaj s kolegi iz Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in Občine Kamnik na Grajski terasi na Starem gradu nad Kamnikom. Dogodek smo namenili pregledu našega dosedanjega sodelovanja, iskanju stičnih točk za naprej in utrjevanju naših kolegialnih vezi.