V LAS Srce Slovenije govorimo kohezijsko!

10.
Jun

10. junij 2019 – V LAS Srce Slovenije smo v četrtek, 30. maja 2019, sodelovali na dogodku Govoriš kohezijsko?, na katerega so nas povabili iz Stičišča NVO osrednje Slovenije. Tina Vatovec je predstavila projekt LAS Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, katerega vrednost je 238.516,49 evrov in se izvaja v partnerstvu s petimi LAS-i iz Slovenije. Svojo neposredno izkušnjo s projektom je podelila tudi zeliščarka Jožica Bajc Pivec. Da je “kohezijščina” še kako aktualna, dokazujejo govorniki in številni udeleženci dogodka. 

Kohezijsko statistiko za Slovenijo je predstavil mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko. Pojasnil je, da Republika Slovenija v trenutnem obdobju 2014-2020 razpolaga z 3,312 milijardami evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je Republika Slovenija pridobila 102 milijona evrov evropskih sredstev iz naslova Evropske kohezijske politike in opozoril na napačne informacije v medijih. Mag. Suvorov je poudaril, da so črpanja sredstev v tem obdobju možna do leta 2023. Razveseljujoč je podatek, da je Slovenija v obdobju 2005 – 2018 glede na vložena in počrpana sredstva v evropski proračun za približno 3,355 milijarde evrov v plusu.

Mag. Roman Medved iz LAS Za mesto in vas je predtsavil delovanje LAS in napovedal Javni poziv LAS za izbor projektov 2019, ki bo objavljen predvidoma v mesecu juniju v višini 397.983 EUR.

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije, je predstavila 4-letni mednarodni projekt P-IRIS, katerega namen je iz   boljšanje inovacijskih sistemov na podeželju s pomočjo profesionalizacije aktivnosti mreženja in uporabe inovacijskih orodij.

Aleš Škorjanc z Občine Kamnik je opisal projekt sodelovanja sedmih občin, ki so se tik pred začetkom izvajanja znašle v stiski, saj je v preteklem obdobju (2007-2013) zaradi pomanjkanja razpoložljivih sredstev iz proračuna EU za 11 projektov zmanjkalo sredstev. Občine so se kljub temu lotile izvedbe, se zadolžile in projekt izpeljale do konca.

Jasmina Selan, vodja MRC Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje, pa je predstavila model medobčinskega razvojnega centra, katerega naloga je učinkovitejše črpanje in poraba evroprskih in nacionalnih sredstev.

Tjaša Bajc, vodja projektov, stičišče NVO osrednje Slovenije

Mag. Bojan Suvorov, direktor Urada za kohezijsko politiko

Tina Vatovec, LAS Srce Slovenije

Mojca Štepic, direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije