Na LAS prejeli 13 vlog

6.
Jun

6. junij 2019 – V petek, 31. maja 2019, se je zaključil rok za vložitev predlogov operacij na 1. javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2019 za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Pravočasno smo na LAS Srce Slovenije prejeli 13 vlog. V torek, 4. junija 2019, se je v prostorih LAS Srce Slovenije zbrala 4-članska ocenjevalna komisija ter pregledala administrativno popolnost prejetih vlog. Prijavitelji s pomanjkljivo dokumentacijo bodo v kratkem pozvani k dopolnitvi vloge. Člani komisije se bodo zopet sestali v drugi polovici julija, ko bodo preverili dopolnjene vloge in podali končno oceno glede na vsebino oz. skladnost s cilji Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Srce Slovenije za obdobje 2014-2020