S koordinatorji občin o turističnem razvoju območja LAS

3.
Jun

3. junij 2019 – V LAS Srce Slovenije smo v torek, 28. maja 2019, pripravili redno srečanje lokalnih koordinatorjev, to je predstavnikov občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče  in Šmartno pri Litiji, ki sodelujejo v LAS Srce Slovenije. Namen srečanja je bil preveriti izvajanje animacije lokalnega prebivalstva na območju LAS Srce Slovenije ter preveriti skupne projektne ideje, ki jih načrtujemo za izvajanje v letošnjem in prihodnjem letu. Koordinatorji so se nato udeležili še zaključne konference projekta INSiGHTS, ki je potekala isti dan v Litiji.

V okviru mednarodne konference je potekala razprava s predstavniki STO, Turizma Ljubljana in drugimi projektnimi partnerji iz sosednjih držav glede rezultatov projekta. V okviru dogodka je Mija Bokal predstavila LAS Srce Slovenije kot orodje za razvoj novih inovativnih produktov in storitev na podeželju Srca Slovenije, s katerimi lahko sledimo tudi skupnim ciljem slovenskega turizma.

Srečanje koordinatorjev občin, ki sodelujejo v LAS Srce Slovenije.

Mednarodna konferenca projekta INSiGHTS v Litiji