Na nacionalnem posvetu slovenskih lokalnih akcijskih skupin v Lenartu

3.
Jun

3. junij 2019 – V petek, 24. maja 2019, se je v Lenartu v Slovenskih goricah odvijal nacionalni posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin. Dogodek je bil namenjen predstavitvi zakonodajnih predlogov za prihodnje programsko obdobje s poudarkom na LEADER/CLLD pristopu ter izvedbi delavnic na to temo. Na dogodku so sodelovali številni sogovorniki iz pristojnih ministrstev in predstavniki lokalnih akcijskih skupin, tudi LAS Srce Slovenije. 

S strani pristojnih ministrstev so bili predstavljeni dokumenti: predlog Uredbe o strateškem načrtu, predlog Uredbe o skupnih določbah in predlog Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Na delavnicah smo se osredotočili na analizo sedanjega stanja, spregovorili o potrebah v prihodnjem programskem obdobju, o oblikovanju LAS kot pravne osebe ali LAS kot posredniškega organa. V popoldanskem času sta vse navzoče nagovorila ministrica dr. Aleksandra Pivec ter župan občine Lenart mag. Janez Kramberger, predstavljeni so bili tudi zaključki posameznih delavnic. Več o zaključkih, nastalih na delavnicah: LENART – zaključki.pdf

Za zaključek nacionalnega sveta smo se zainteresirani odpravili še na teren in se v vasi Sv. Ana spoznali s projektom ureditve Domačije Kapl, ki je bila podprta s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pri LAS Ovtar.