Odprtje novih muzejskih razstav v litijski Stari sodniji

21.
Maj

21. maj 2019 – Med litijskimi zgodbami ima posebno mesto zgodba Stare sodnije. Stavba iz začetka 20. stoletja je med najlepšimi stavbami v mestu. S postopnim objavljanjem bo ta kulturni spomenik lokalnega pomena spet zasijal v svoji nekdanji lepoti. V okviru projekta »Dediščina nas povezuje«, ki je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, Republike Slovenije in Občine Litija, so bili v lanskem letu obnovljeni kletni prostori, s čimer je pridobil Mestni muzej Litija nove prostore za svoje stalne razstave in delovanje. Odprtje razstav in novih prostorov bo v soboto, 15. junija, ob 19. uri. 

Že tradicionalno poimenovanje, Stara sodnija, pove, da je bila zgradba zgrajena kot okrajno sodišče. Gradili in opremili so jo najboljši gradbeniki in obrtniki tistega časa. Vse do začetka druge svetovne vojne je bilo v njej sodišče z zapori, med vojno je stavbo zavzela nemška vojska. Po vojni je bila v njej desetletja litijska osnovna šola, danes pa je sedež Mestnega muzeja Litija, Pihalnega orkestra Litija in Izobraževalnega centra Geoss d. o. o.

Mestnemu muzeju Litija je bilo pri pripravi novih razstav glavno vodilo lokalna dediščina. Obiskovalci si bodo lahko po novem ogledali rekonstrukcijo zaporniške celice iz začetka 20. stoletja, kako drugačna je bila Litija na razglednicah pred 100 leti in kdo jo je fotografiral ter katera glasbena društva so poskrbela za živahno družabno dogajanje pred več kot stotimi leti. Na ogled postavljajo tudi prostor stare šolske kuhinje z ohranjeno zidano pečjo, kjer bodo odslej potekale muzejske in medgeneracijske delavnice. Svoj prostor dobiva klavir skladatelja in zborovodje Petra Jereba. Na ogled bo začasna fotografska razstava Društva Lila o Stari sodniji ter razstava o poteku obnove kleti fotografinje Sabele Porto Ares. S tem postaja Stara sodnija ponovno najlepša stavba v mestu Litija.

Slavnostna govornika na dogodku ob slovesnem odprtju bosta minister za kulturo Republike Slovenije mag. Zoran Poznič in župan Občine Litija Franci Rokavec. Ob 21. uri bo sledil koncert litijskih glasbenih društev z dolgo tradicijo: Pevskega društva Lipa, Pevskega društva Zvon iz Šmartnega pri Litiji in Pihalnega orkestra Litija. Vabljeni!

Vabilo na odprtje novih prostorov

Stara sodnija, v kateri je danes sedež Mestnega muzeja Litija, Pihalnega orkestra Litija in Izobraževalnega centra Geoss d. o. o. 

Mestnemu muzeju Litija je bilo pri pripravi novih razstav glavno vodilo lokalna dediščina.