O kolesarskih dobrih praksah v Kranjski Gori

7.
Maj

7. maj 2019 – Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije se je v sredo, 24. aprila 2019, udeležila predstavitve inovativnih dobrih praks na temo uporabe kolesa v Kranjski Gori v organizaciji partnerja v projektu sodelovanja LAS E-nostavno na kolo LAS Gorenjska košarica. Spoznali smo prizadevanja Združenja za pohodništvo in kolesarjenje v smeri ureditve standardov za kolesarjem prijazno turistično ponudbo, problematiko celovite ureditve Gorenjskega kolesarskega omrežja ter primer dobre prakse – kolesarsko progo med Mojstrano in Trbižem

Marko Lenarčič je dolgoletni direktor Združenja za pohodništvo in kolesarjenje. Združenje za pohodništvo in kolesarjenje v razvojnem delu pomembno vpliva na izboljšanje označevanja pohodniških in kolesarskih poti, na izboljšanje zakonodaje, povezane s produktoma, ter  na izboljšanje kakovosti storitev in specializiranih namestitev za pohodnike in kolesarje. Predstavil je postopek za pridobitev znaka »kolesarski hotel«. S podeljevanjem tega znaka želijo vzpostaviti kolesarske trženjske standarde, katerih namen je večja prepoznavnost kolesarskih produktov in storitev, pospeševanje rasti kakovosti turistične in spremljevalne ponudbe za kolesa, diferenciranje ponudbe od konkurence in boljša prodaja storitev, povezanih s kolesarjenjem in posledično boljša izkoriščenost potencialov. Gre za usmeritve, ki jim želimo slediti tudi v projektu E-nostavno na kolo.

Andrej Zalokar je vodja projektnega sveta Rekreatur, društva za turizem in razvoj kolesarstva. Predstavil nam je problematiko Gorenjskega kolesarskega omrežja. Izpostavil je, da Gorenjska nima povezanega kolesarskega omrežja, nima ustrezno označenih kolesarskih poti in povezav, želijo pa si tudi oblikovanja zemljevida e-polnilnic za e-kolesa z vsemi informacijami.

Nina Peternel iz Turizma Kranjska Gora, nam je predstavila blagovno znamko Kranjska Gora in kolesarsko progo, ki so jo speljali po trasi stare železniške proge in poteka na relaciji Mojstrana-Rateče-Trbiž.