Odprta vrata kamniških kmetij

29.
Apr

29. april 2019 – Med pomembnimi usmeritvami Lokalne akcijske skupine (LAS) Srce Slovenije je spodbujanje samooskrbe podeželja Srca Slovenije z lastnimi prehranskimi pridelki in izdelki lokalnih kmetij. Prav na to temo izvaja LAS Srce Slovenije projekt sodelovanja Odprta vrata kmetij, v katerega so vključene posamezne kamniške kmetije in društva, ki odpirajo svoja vrata in vabijo k izkustvenem učenju, kako do zdrave in lokalno pridelane hrane.

Projekt se osredotoča na dve skupini izdelkov, ki skupaj tvorijo seneno in sadno verigo: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka ter jagodičevje, sadjarstvo in izdelki iz predelanega sadja. Na področju senenega mleka se z drugimi kmetijami z Gorenjske povezuje Kmetija pri Ropet iz Volčjega Potoka, ki hkrati sodeluje tudi v sadni verigi, skupaj s Sadjarskim društvom Tunjice in Ekološko kmetijo Matevžuc iz Tuhinjske doline.

Na kmetijah so razvili izobraževalne, mentorske in izkustvene programe za različne ciljne skupine. Na Kmetiji pri Ropet se boste lahko preko izkustvenih programov seznanili s posebnostmi sušenja sena za pridelavo senenega kozjega mleka in polizdelkov, v mentorskih in izkustvenih programih pa boste izvedeli na kakšen način poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje in spoznali, katere so prednosti in izzivi pridelave jagod. Sadjarsko društvo Tunjice je pripravilo programe vzpostavitve sadovnjakov avtohtonih sort in mentorske programe, v sklopu katerih se boste obiskovalci na praktičen način seznanili s cepljenjem in vzgojo drevesnih vrst. Ekološka kmetija Matevžuc pa je razvila programe prenosa znanj in izkušenj predelave sadja. Obiskovalci boste na kmetiji spoznali pomen ekološkega sadjarstva, za katere produkte lahko uporabljamo sadje in kako se izdeluje sadni kis in vino.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Več o projektu: Odprta vrata kmetij