Obvestilo o podaljšanju roka za prijavo na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za izbor operacij v letu 2019 za sklad EKSRP, rok podaljšan do 31.5.2019

25.
Apr

25. april 2019 – Razvojni svet LAS Srce Slovenije je na 14. dopisni seji, dne 25. 4. 2019, potrdil predlog spremembe roka za vložitev predlogov operacij na 1. Javni poziv LAS Srce Slovenije za leto 2019 za sklad EKSRP. Rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje se tako podaljša do petka 31. 05. 2019. V primeru oddaje na pošto (velja datum poštnega žiga), oziroma do 31. 05. 2019 do 12.00 ure (v primeru osebne oddaje, na sedežu LAS Srce Slovenije na Jerebovi ulici 14 v Litiji).
Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer so vprašanja možna do vključno 27. 5. 2019.
V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge, nadomesti z novim datumom.