Delavnice za pripravo in izvajanje projektov

10.
Apr

10. april 2019 – Trenutno je na spletni strani LAS Srce Slovenije objavljen Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji, ki se bodo sofinancirale iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, jeseni pa načrtujemo v LAS Srce Slovenije še objavo razpisa za projekte, s katerimi bodo lahko upravičenci kandidirali za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. Z namenom, da bi potencialne upravičence seznanili z razpisoma, smo v aprilu pripravili dve delavnici. 

Za že objavljeni razpis, na katerega se lahko prijavijo pravne in fizične osebe iz občin LAS Srce Slovenije s svojimi projekti, ki odgovarjajo na skupne izzive podeželja LAS Srce Slovenije, smo pripravili delavnico v četrtek, 4. aprila 2019, v Kamniku. Na delavnici je Mitja Bratun, predstavnik vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije, udeležence praktično vodil čez obrazce razpisne dokumentacije in jim dal usmeritve, kako se lotiti pisanja vloge. Opozoril je tudi na zahteve glede zalaganja sredstev, vlaganja zahtevkov itd. Odlična udeležba kaže na to, da imajo mnogi prijavitelji interes za prijavo na omenjeni razpis.

Drugo delavnico za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj pa smo pripravili v torek, 9. aprila, v Mekinjah. Udeležence, to je nosilce in partnerje v že potrjenih operacijah, pa tudi potencialne kandidate za nove projekte smo seznanili s pravili izvajanja projektov in poročanja na omenjenem skladu. Tudi to predavanje je izvedel Mitja Bratun.