Borza projektnih idej

1.
Apr

8. marec 2019 – Na tem mestu lahko objavite svojo projektno idejo, za katero iščete projektne partnerje iz območja LAS Srce Slovenije. Na las@razvoj.si ali po telefonu 01 – 89 62 713 nam sporočite kratek opis projekta ter telefonsko številko ali e-mail, na katerega vas lahko potencialni partnerji kontaktirajo.

Nabor idej:

  • Nadaljnji razvoj ponudbe na Kmetiji Pr’ Sončku, razširitev sadovnjaka, razvoj učnih vsebin na kmetiji, gojenje zelenjave na vodi (aquaponica), proizvodnja lokalnih prehranskih izdelkov, Moravče pri Gabrovki: Vilma Kante, 041 969 277, vilma.kante@gmail.com
  • Obnova prostora in ureditev piknik prostora na Kmetiji Pr’ Urban, Vodice pri Gabrovki: Janez Logar, 031 350 443
  • Projekt na temo varstva okolja, razvoja novih storitev ter vključevanja ranljivih ciljnih skupin, Medobčinsko društvo invalidov Litija – Šmartno so. p., drustvo.inv.litija@siol.net
  • Obnova kuhinje na Turistični kmetiji Pri Mežnarju pod sv. Miklavžem, Katarija 7, 1251 Moravče, Ivanka Kocjančič, 01 – 723 15 40