Drugi LASov zajtrk z nevladniki

18.
Mar

18. marec 2019 – LAS Srce Slovenije je pripravil v petek, 15. marca 2019, drugi LASov zajtrk, tokrat za predstavnike Stičišča NVO osrednje Slovenije in ZLHT Regionalnega centra NVO. Kot se je izkazalo, gre za izredno pomembni organizaciji, ki zagotavljata podporno okolje nevladnim organizacijam, torej društvom, zavodom in ustanovam, tako v Osrednjeslovenski kot Zasavski regiji. S svojimi aktivnostmi prispevata k izboljšanju strateškega položaja nevladnih organizacij. Tako LAS Srce Slovenije kot omenjeni podporni ustanovi za nevladnike imajo sedež v Litiji. S tesnejšim sodelovanjem bi lahko oboji dosegali še boljše rezultate, so so bili enotni. 

Tako Stičišče NVO osrednje Slovenije kot ZLHT Regionalni center NVO delujeta na skupni platformi Consulta.si za podporo civilne družbe pri lokalnem razvoju. Povezujeta organizacije in strokovnjake, ki z informacijami, znanji in zagovorniško pozicijo prispevajo k večji udeležbi civilne družbe in nevladnih organizacij v demokratičnih procesih na regionalni in lokalni ravni. Zagotavljata podporo nevladnim organizacijam v Osrednjeslovenski in Zasavski regiji, v obeh je skoraj 7.000 organizacij oz. društev, zavodov in ustanov. Pobudam za boljšo družbo dajeta smisel in podporo, da se uresničijo. Ozaveščata javnost o pomenu nevladnega sektorja, sodelujeta z lokalno skupnostjo in spodbujata civilni dialog.

Uvodni pozdrav ekipe vodilnega partnerja LAS Srce Slovenije Razvojnega centra Srca Slovenije.

Prijetno s koristnim – klepetanje o skupnih načrtih ob dobri lokalni hrani.

Prijetno in sproščeno vzdušje.Zajtrk iz dobrot lokalnih kmetij.

Gostje so bili navdušeni nad lokalno hrano.