Mekinjski samostan v procesu preobrazbe

14.
Mar

14. marec 2019 – Projekt Preobrazba je bil odobren na prvem javnem razpisu LAS Srce Slovenije za Evropski sklad za regionalni razvoj. Od aprila lani do začetka letošnjega leta so se uspešno izvedle vse načrtovane aktivnosti.

V okviru projekta sta Občina Kamnik v sodelovanju z javnim zavodom Mekinjski samostan izvedla investicijsko vzdrževalna  dela v skladu s  kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Izvedene so bile manjše preureditve štirih večjih  prostorov – dvoran v pritličju, sondiranja sten in tal, zamenjava tlakov in talnih oblog, obnova elektro in strojnih inštalacij. Prepleskali so vse štiri dvorane ter jih opremili z  novimi svetili. Izvedena je bila tudi temeljita sanacija tal v velikem atriju.

V tem času sta Partnerja zavod Vezal in Noah Charney izvedla 25 dogodkov, namenjenih različnim ciljnim skupinam. V prostorih samostana so potekale delavnice, pogovorni večeri in seminarji s področja umetnosti, pisanja, motivacije otrok, javnega nastopanja, medgeneracijskega sodelovanja, partnerskih odnosov, spoznavanja lokalnih in ostalih deležnikov itd. S pomočjo projekta je samostan Mekinje pridobil opremo za lažje izvajanje delavnic (platno, projektorja, pohištvo, multifunkcijska naprava itd.). Vzpostavljena je bila tudi sodobna spletna stran zavoda  https://samostanmekinje.si/ .

V prihajajočih mesecih sledi nadaljnja izvedba dogodkov partnerjev, izvedba uradnega odprtja obnovljenih prostorov oz. dan odprtih vrat ter sklenitev sporazuma o sodelovanju projektnih partnerjev in deležnikov z območja z namenom izboljšanja socialnega kapitala.

Z izvedbo opisanih aktivnosti nameravajo partnerji vzpostaviti temelje za trajnost projekta, ki bo ohranil dosežene rezultate in jih še nadgradil tudi po zaključku projekta, ki je predviden septembra 2020.