LAS Srce Slovenije ponovno med najuspešnejšimi v Sloveniji

6.
Mar

6. marec 2019 – Lokalna akcijska skupina Srce Slovenije je bila na četrtem javnem razpisu za dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (podukrep 19.3) med najuspešnejšimi v Sloveniji! Med 74 prijavljenimi projekti so bili potrjeni le štirje, od tega dva, v katerih sodeluje LAS Srce Slovenije. Gre za projekta na temo promocije kolesarjenja in rokodelstva. Na vseh dosedanjih razpisih za projekte sodelovanja je v aktualnem programskem obdobju LAS Srce Slovenije uspešno prijavila že pet projektov in tako pridobila dodatnih 223.649,60 evrov evropskih sredstev za razvoj podeželja na območju LAS Srce Slovenije. 

Projekt E-nostavno na kolo je namenjen nabavi opreme in promociji kolesarjenja med prebivalci in obiskovalci širšega območja Gorenjske. Povezuje LAS Srce Slovenije, LAS loškega Pogorja, LAS Za mesto in vas in LAS Gorenjska košarica. V projektu sodelujejo kot partnerji tudi občine, v primeru Srca Slovenije Občina Kamnik. Projekt Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov pa je namenjen nadgradnji vsebin s področja rokodelstva in mednarodnemu prenosu znanj, saj sodelujejo poleg LAS Srce Slovenije v projektu še lokalne akcijske skupine iz Latvije, Poljske, Moldavije, Gruzije in Italije. V projekt so aktivno vključene tudi lokalna društva in druge organizacije, ki delujejo v svojih okoljih kot povezovalci in izvajalci rokodelskih, kulinaričnih in drugih tovrstnih vsebin. Oba projekta se bosta izvajala v letih 2019 in 2020. 

Iz Ukrepa 19.3 se izvajata še dva projekta sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, v katerih sodeluje LAS Srce Slovenije, in sicer Odprta vrata kmetij in Integralni turistični produkt Zeliščarske dediščine. Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp pa je uspešno zaključen.