Potrjen projekt E-nostavno na kolo

25.
Feb

25. februar 2019 – LAS Srce Slovenije je v februarju prejel odločbo o odobritvi projekta sodelovanja LAS E-nostavno na kolo, ki ga je prijavil na 4. Javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine na MKGP. Pri projektu poleg LAS Srce Slovenije sodelujejo še štiri lokalne akcijske skupine (LAS Gorenjska košarica, LAS za mesto in vas, LAS Loškega pogorja, LAS s CILJem) in številni partnerji, s katerimi bomo s pomočjo infrastrukture in drugih aktivnosti promovirali kolesarjenje kot zdrav način življenja.

Namen projekta je spodbujanje kolesarstva preko oblikovanja ustrezne infrastrukture in turistične ponudbe za kolesarje. Z investicijami v podporno infrastrukturo in opremo se bodo oblikovala kolesarjem prijazna postajališča na že vzpostavljenih kolesarskih poteh. Preko usposabljanj, dogodkov in promocijskih gradiv se bo spodbujalo kolesarstvo kot oblika trajnostne mobilnosti in poslovna priložnost. Na podlagi povezovanja z drugimi LAS-i, izmenjavi znanj ter ogleda dobrih praks se bo oblikoval predlog standardizacije kolesarju prijaznega turističnega ponudnika ter priročnik, kako v praksi udejanjiti kolesarjem prijazno gostinsko/turistično ponudbo. Poseben poudarek operacije bo tudi na promociji kolesarjenja in vključevanju ranljivih ciljnih skupin. Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Srce Slovenije, pod zavihkom projekti.