LAS Srce Slovenije dobil potrjen projekt sodelovanja na temo rokodelstva z LAS-i iz tujine

25.
Feb

25. februar 2019 – Projekt Od tradicionalnih spretnosti do sodobnih ruralnih turističnih proizvodov, ki je prijavljen tudi pod imenom From Traditional Skills To Nowadays Sustainable Rural Tourism Products, bo povezal lokalne akcijske skupine iz Slovenije, Latvije, Poljske, Moldavije, Gruzije in Italije ter številne rokodelce in druge nosilce tradicinalnih spretnosti, ki živijo v podeželskih okoljih sodelujočih akcijskih skupin. Pri skupnih aktivnostih bo poudarek na medsebojni izmenjavi izkušenj, pridobivanju novih znanj in nadaljnjemu vključevanju videnega v projektih v Srcu Slovenije. V LAS Srce Slovenije načrtuje poleg tega še druge aktivnosti, ki se bodo izvajale z rokodelci v Srcu Slovenije, in katerih cilj je uresničitev nekaterih ciljev iz naše lokalne razvojne strategije.  

LAS Srce Slovenije bo partnerskim LAS-om na gostujočem srečanju v Sloveniji v začetku letošnjega decembra predstavil način mrežnega delovanja in povezovanja ter uporabe nesnovnih virov območja za njegov trajnostni razvoj, ki je vodilo delovanja Srca Slovenije. Na enak način se bodo zvrstila usposabljanja ter ogledi dobrih praks tudi v drugih državah. Partnerji bodo izvajali delavnice na temo rokodelstva, lokalnih tržnih znamk, nesnovne dediščine, podjetništva itd. Na območju Srca Slovenije bomo poskušali implementirati videne prakse ter nadgraditi obstoječo Mrežo rokodelcev Srca Slovenije. V lokalnih okoljih naših občin bomo izvedli različna izobraževanja in delavnice, katerih cilj je nadgradnja in prenos rokodelskih znanj. Splošen cilj je tudi zviševanje zavedanja širše javnosti o pomenu prenosa tovrstnih znanj. Več o projektih CLLD 2014-2020 si lahko preberete na spletni strani LAS Srce Slovenije, pod zavihkom projekti.