Za nami prvi LASov zajtrk z ZKMŠ Litija

22.
Feb

22. februar 2019 – V petek, 22. februarja 2019, smo se sodelavci LAS Srce Slovenije in ostali zaposleni na Razvojnem centru Srca Slovenije sestali z ekipo Zavoda za kulturo, mladino in šport Litija (ZKMŠ Litija). Namen srečanja je bil, da bi se med seboj bolj spoznali, ugotovili, kje imamo skupne interese in stične točke delovanja ter razvijali ideje za projekte v lokalni skupnosti, ki bi jih lahko uresničili s pomočjo sredstev za razvoj podeželja, ki jih namenja razvojnim projektom LAS Srce Slovenije. Naše jutranje druženje smo popestrili z zajtrkom, na katerem smo gostom ponudili pester nabor lokalnih dobrot iz Srca Slovenije. LAS Srce Slovenije bo tudi v prihodnjih mesecih nadaljevala s tovrstnimi animacijskimi aktivnostmi, saj lahko s tem dosega boljše rezultate povezovanja in uresničevanja ciljev svoje lokalne razvojne strategije v Srcu Slovenije.

Uvodna prestavitev obeh ekip.

Naša vizija za Litijo je v mnogočem podobna.

Zajtrk z lokalnimi dobrotami iz Srca Slovenije.