Člani LAS Srce Slovenije uspešno izbrali svoje predstavnike

28.
Jan

28. januar 2018 – LAS Srce Slovenije je 18. decembra 2018 v Dolskem uspešno izvedla redna srečanja organov LAS, na katerih so člani, ki prihajajo iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja z območja Srce Slovenije, odločali o pomembnih vprašanjih za nadaljnje delovanje LAS. Ob tej priložnosti je bilo v LAS sprejetih nekaj novih članov, potekale pa so tudi volitve, na katerih so člani LAS Srce Slovenije izvolili svoje nove predstavnike, ki jih bodo zastopali v organih LAS. Vsem čestitamo in jim želimo uspešno delovanje v LAS Srce Slovenije!

Novi predstavniki organov LAS Srce Slovenije za mandat 2018 – 2021: 

Predsednik: Željko Savič
Namestnica predsednika LAS: Tatjana Čop (Občina Moravče)

Razvojni svet:

  • JAVNI SEKTOR: Katka Bohinc (Občina Lukovica), Lijana Lovše (Občina Litija), Boris Ravbar (Občina Kamnik)
  • EKONOMSKI SEKTOR: Ivan Hribar (Terme Snovik d. o. o.), mag. Barbara Jančar Rozman (OOZ Kamnik), Jože Kos (Mizarstvo Kos – Kos Jože s. p.)
  • ZASEBNI SEKTOR: Branka Bizjan (Društvo rokodelcev – Rokodelski center Moravče), Agata Butkovič (Turistično društvo Dolsko), Mojca Hauptman (Društvo za razvoj podeželja LAZ)

Nadzorni odbor:

  • JAVNI SEKTOR: Alenka Urbanc (Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija)
  • EKONOMSKI SEKTOR: Marko Vode (VODE IN d. o. o.)
  • ZASEBNI SEKTOR: Franci Kaplja (Turistično društvo Polšnik)
  • Nadomestna članica: Jožica Bajc Pivec

Novi člani LAS Srce Slovenije: 

  • Javni zavod Mekinjski samostan, Kamnik;
  • Folklorna skupina Kamnik;
  • Srečo Vrhovec, Limbarska gora, Moravče.

Povezava na celoten seznam članov 

Seja Razvojnega sveta LAS.

Sestanek članov Nadzornega odbora LAS.

Zasedanje Skupščine LAS.