Novi prostori in nove vsebine v Stari sodniji

14.
Jan

14. januar 2019 – Občina Litija v zadnjih letih namenja veliko pozornosti varovanju kulturne dediščine. Po preselitvi OŠ Litija v novo stavbo, je začela obnavljati stavbo Stare sodnije, ki predstavlja kulturni spomenik lokalnega pomena. Po ureditvi večjega dela stavbe je vanjo umestila Mestni muzej Litija ter s tem stavbi dala funkcijo.

S pomočjo projekta Dediščina nas povezuje, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so se v stavbi Stare sodnije postavile na ogled tri nove muzejske razstave, ki razkrivajo in poudarjajo zgodovino hiše, zgodovino kraja in zgodovino njegovih prebivalcev, združenih v nekatera od najstarejših glasbenih društev na Slovenskem.Konec leta se je pričelo z izvajanjem preostalih projektnih aktivnosti. Decembra je potekalo izobraževanje za pripravo muzejskih delavnic, z namenom izboljšanja izvajanja in interpretacije programov za obiskovalce muzeja in sorodnih vsebin. Izobraževalni center Geoss d.o.o. , ki je tudi eden od projektnih partnerjev, je organiziral dvodnevno izobraževanje za pripravo muzejskih delavnic. Izobraževanje je uspešno izvedla muzejska svetnica Prirodoslovnega muzeja Slovenije dr. Staša Tome, ki sicer skrbi za stike z javnostjo in pripravlja ter izvaja muzejske programe. Projektni partnerji in udeleženci delavnice bodo znali  s pridobljenim znanjem bolje nagovarjati svoje obiskovalce, katerih glavna publika so predvsem šolarji. V januarju so predvidena predavanja o zgodovini stare sodnije ter delavnice na temo ličkanje.