Vodne zgodbe povezale ljudi in organizacije v Kamniško-Savinjskih Alpah

28.
Dec

28. december 2018 – Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp, pri katerem so sodelovale poleg LAS Srce Slovenije še LAS Zgornje Savinjske in Saleške doline ter LAS Gorenjska košarica, se je v teh dneh uspešno zaključil. Z rezultati projekta smo zelo zadovoljni, saj smo sprožili val zanimanja za vodne vire, tako z vidika razvoja turistične ponudbe kot varstva narave. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri projektu, zlasti Barbari Strajnar iz Občine Kamnik, Rajku Slapniku in Vidu Kregarju iz Jamarskega kluba Kamnik, Markotu in Jerneju Slapniku iz Zavoda Poseben dan, sodelavcem Razvojnega centra Srca Slovenije pa tudi Ivanki Orešnik in Domnu Bekšu iz obeh partnerskih LAS. Hvala vsem tistim, ki ste radi prihajali na naša srečanja, delavnice in dogodke, na katerih smo promovirali vodne vire, jih raziskovali in obdelovali iz različnih zornih kotov. Verjamemo, da se bo ta zgodba še nadaljevala.

Več o rezultatih projekta si lahko preberete v brošuri, ki je nastala v teh dneh.

Projekt Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Avtorji fotografij: Mitja Bratun, Marko Slapnik, Rajko Slapnik, Ivanka Orešnik

Festival pitne vode je potekal v začetku septembra v Kamniški Bistrici.

Vzorčenje vode je izvedel Jamarski klub Kamnik.

Interpretacija vodnih virov in pripovedovanje zgodb – Zavod Poseben dan.

Dopolnilno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov v Kamniku.