Podaljšan rok za oddajo kandidatur za člane organov LAS

30.
Nov

30. november 2018 – Razvojni svet LAS Srce Slovenije na seji, dne 30.8.2018, razpisal volitve v organe LAS Srce Slovenije. Nov podaljšan rok za vložitev kandidatur na priloženem Kandidacijskem obrazcu je ponedeljek, 10. december 2018 do 12. ure. Volitve bodo izvedene na seji Skupščine LAS, v mesecu decembru. Prilagamo Razpis volitev v organe LAS in Kandidacijski obrazec.